Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla tegorocznych maturzystów z okolic Dubiecka

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 12.08.2013

Stypendia na I rok studiów dla tegorocznych maturzystów z okolic Dubiecka

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej jest jedną z pozarządowych organizacji lokalnych biorących udział w realizacji Programu Stypendiów Pomostowych, przyznawanych przez Fundację
Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim.

W roku akademickim 2013/2014 roczne stypendium pomostowe dla studentów pierwszego roku będzie wynosiło 5000 zł (500 zł. miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy).

Aby ubiegać się o stypendium ( w terminie do 12 sierpnia 2013 r.), musisz:

 • uzyskać rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej,
 • być maturzystą z 2013 roku,
 • uzyskać decyzje przyjęcia na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mają cych uprawnienia magisterskie,
 • być mieszkańcem gminy Dubiecko,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę (wyliczony z czerwca 2013 r.) nie przekracza 1120 zł netto lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze (liczbę punktów należy obliczyć, stosując algorytm)

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

ul. Krasickiego 3, Dubiecko
(tel. 16 65 11 451 lub 888 044 164)
www.tpzd.republika.pl
www.stypendia-pomostowe.pl

Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej powinni przygotować dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm)
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu 2013 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji TPZD.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji, Kandydat dostypendium spełniający wszystkie warunki, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
Termin złożenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013 r. o godz. 16.00. Po zakończeniu
wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie TPZD.

Algorytm
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
 2. Podstawąliczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Informacje pochodzą ze strony www.tpzd.republika.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej
ul. Krasickiego 3
37-750 Dubiecko
tel. 16 65 11 451

www.tpzd.republika.pl