Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Ziemi Jastkowskiej

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Ziemi Jastkowskiej

Stypendium w XI Edycji Programu Stypendiów Pomostowych

Stypendia na I rok – aplikowanie w segmencie II

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

• być maturzystą z 2012 roku,
• zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
• pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:

• posiadać rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej, które uczestniczy w Programie i współfinansuje stypendia z własnych środków.

Towarzystwo w roku akademickim 2012/2013 udzieli 3 rekomendacje dla ubiegających się o stypendia, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego.

APLIKOWANIE w segmencie II

Wnioski należy składać on-line na stronie stypendiów pomostowych. Formularze będą aktywne od 2 lipca 2012 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – segment II ( regulamin w załączeniu ), następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

• kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
• zaświadczenie o przyjęciu na studia,
• dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2012 r.,
• dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji Towarzystwa.

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2012 r.

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej ( adres podany poniżej ) – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – Teresa Kot 664 416 186, lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Bez rekomendacji Towarzystwa nie będzie możliwe otrzymanie stypendium.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl

Informacje pochodzą ze strony www.tpzj.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej
Al. Warszawska 43
21-002 Jastków
tel. 664 416 186
tkot@tpzj.pl
www.tpzj.pl