Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Wydmin i Sucholasek

organizator:

Stowarzyszenie "Echo Wydmin"

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 26.07.2013

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Wydmin i Sucholasek

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

 • jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,
 • zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),
 • zostaniesz przyjęty na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie w polskich uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym,
 • mieszkasz na terenie gminy Wydminy,
 • w Twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 1120 zł netto, lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • masz rekomendację Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”.

Wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

Formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej www.echowydmin.pl oraz www.wydminy.info.pl od 24 czerwca 2013 roku. Dokumenty należy złożyć do 26 lipca 2013 r.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.echowydmin.pl www.wydminy.info.pl od 24 czerwca 2013 r.)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm – sposób obliczania znajduje się poniżej)
 • kserokopia zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu 2013 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur).

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Program „Stypendia Pomostowe” na terenie gminy Wydminy, jak co roku, odbywa się pod Honorowym Patronatem Zastępcy Wójta Gminy Wydminy Pani Marii Doleckiej.

Informacje pochodzą ze strony www.echowydmin.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Echo Wydmin"
ul. Składowa 1/3
11-510 Wydminy


www.echowydmin.pl