Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z woj. wielkopolskiego

organizator:

Fundacja Wrota Wielkopolski

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 24.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z woj. wielkopolskiego

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z terenu gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal, którzy w 2012r. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

W roku akademickim 2012/2013 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000,00zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1. Muszą być maturzystami 2012 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2012 roku będą dyskwalifikowani.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1050 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1200 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku są niestety dyskwalifikowane.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

5. Dostanie się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też, kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

6. PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ Lokalnej Komisji Stypendialnej przy Fundacji Wrota Wielkopolski. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

Procedura składania wniosku:

Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Lokalna Komisja Stypendialna przy Fundacji Wrota Wielkopolski w odpowiedzi na e-mailowe prośby kierowane na adres: leader@wrotawielkopolski.org.pl

Prośbę o rekomendację należy złożyć do 27 lipca 2012 roku.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fudacji Wrota Wielkopolski otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 2 sierpnia 2012.

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia on-line do 17 sierpnia 2012r. wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i wpisują „Fundacja Wrota Wielkopolski”.

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do biura Fundacja Wrota Wielkopolski do dnia 24 sierpnia 2012r.

Wnioski można dostarczać:

1). osobiście do biura Fundacji

2). przesłać pocztą (liczy się data wpłynięcia) na adres:

Fundacja Wrota Wielkopolski
Rynek 21, 63-604 Baranów

Informacje pochodzą ze strony wrotawielkopolski.org.pl

Kontakt

Fundacja Wrota Wielkopolski
Rynek 21
63-604 Baranów

leader@wrotawielkopolski.org.pl
www.wrotawielkopolski.org.pl