Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci49
 • absolwenci16
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe66
 • inne8
 • socjalne16
 • artystyczne31
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • pomorskie4
 • śląskie8
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd46
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z woj. podkarpackiego

organizator:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność”

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 24.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z woj. podkarpackiego

Stypendium na I rok studiów dla studentów z województwa podkarpackiego

W roku akademickim 2012/2013 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” planuje przyznać 5 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkających na terenie działania naszej LGD, tj. teren obejmujący obszar 5 Gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl . Formularze będą aktywne od 2 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r. Wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012 r.

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

1. być maturzystą z 2012 r., tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w bieżącym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2012 roku będą dyskwalifikowani.
2. zostać przyjęty/-a na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie,
3. osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105 ( link na stronę do obliczania algorytmu podany poniżej )
4. mieszkać na terenach wiejskich lub miastach (do 20 tys. mieszkańców)
5. pochodzić z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1050 lub 1200 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2012 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
6. posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.   
Bez rekomendacji złożenie wniosku w Internecie nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.  

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami właściwymi dla Programu Stypendia Pomostowe – regulaminem, algorytmem oraz instrukcjami wypełniania wniosku on-line.

Więcej informacji w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu
e-mail: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com oraz pod nr tel.: (16) 621-90-65

Pomocne linki:

www.stypendia-pomostowe.pl – link na główną stronę

http://www.stypendia-pomostowe.pl/algorytm_na_I_rok.html – link na stronę do obliczania algorytmu

http://www.stypendia-pomostowe.pl/instrukcja.html
– link na stronę do instrukcji wypełniania wniosku

Informacje pochodzą ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

Kontakt

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność”
ul. Kościuszki 26
37-500 Jarosław
tel.16 621 90 65
lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com
www.ztradycjawnowoczesnosc.pl