Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne14
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z woj. lubuskiego

organizator:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 24.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z woj. lubuskiego

O stypendium możesz ubiegać się, jeśli:
– mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców w województwie lubuskim

– dochód Twojej rodziny jest niski (wysokość dochodu pozwalająca na ubieganie się o stypendium pomostowe podawana jest w momencie ogłaszania kolejnej edycji Programu), a ponadto:
– jesteś zdolny i ambitny,
– zdałeś maturę z dobrym wynikiem w roku, kiedy ogłoszono Program,
– chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,
– dostałeś się na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie (realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na dowolnej państwowej uczelni w Polsce; 

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś: posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum), która współfinansuje stypendia z własnych środków.
Liczba udzielanych rekomendacji zależy od możliwości organizacji.

Aplikowanie:

1. NAJPIERW MUSISZ UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ FUNDACJI NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM. ABY UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ Fundacji na rzecz Collegium Polonicum: należy do 31.07.2012r. do g. 15:00 dostarczyć (osobiście lub pocztą) do siedziby Fundacji (ul. Kościuszki 1, biblioteka CP I piętro) wniosek o udzielenie rekomendacji wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości oraz oświadczeniem o sytuacji finansowej rodziny (wysokość dochodów oraz ilość członków rodziny).

Do 7.08.2012r. Fundacja powoła komisję ds udzielenia rekomendacji i opublikuje listę 5 osób, które taką rekomendację otrzymają. Ranking rekomendowanych osób zostanie stworzony na podstawie osiągniętego wyniku egzaminu maturalnego, a w drugiej kolejności wysokości dochodów rodziny.

2. PO OTRZYMANIU REKOMENDACJI MOŻESZ WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE: Formularze online będą aktywne od 2 lipca 2012r do 17 sierpnia 2012r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach X edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – Segment II, następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:
-kserokopię świadectwa dojrzałości,
-zaświadczenie o przyjęciu na studia,
-dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2012 r.,
-dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej. (informacja drogą elektroniczną o otrzymanej rekomendacji)

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2012r.

3. PRZYNIEŚ (doślij) NAM WYDRUKOWANY FORMULARZ WRAZ Z WYMIENIONYMI WYŻEJ DOKUMENTAMI

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (oprócz dokumentu potwierdzającego otrzymanie rekomendacji) złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012r. (liczy się data stempla pocztowego). Pytania prosimy kierować do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum: Marta Wankiewicz, sekretariat@fundacjacp.org, 95 759 24 44

Informacje pochodzą ze strony fundacjacp.org

Kontakt

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel. 95 759 24 44
sekretariat@fundacjacp.org
www.fundacjacp.org