Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z terenu LGD "Równiny Wołomińskiej"

organizator:

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 20.07.2015

Stypendia na I rok studiów dla studentów z terenu LGD "Równiny Wołomińskiej"

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:
 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach państwowych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Są one liczone w następujący sposób:
 1. brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne
 2. podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych
 3. przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów)
 4. liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
 5. liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6
 6. tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumuje się
 • posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania” Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udokumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach teatralnych, kołach zainteresować nauk ścisłych, honorowi dawcy krwi. WERYFIKACJA spełniania przez kandydatów w/w kryteriów będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczki HDK, możliwy jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez zespół LGD „RW”.
Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”. W tym celu do 20 lipca 2015r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres: biuro@lgdrw.pl
Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych
Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2015/2016.
Imię i Nazwisko: …………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły: …………………………………
Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015r.: …………………………..
Kandydaci którzy otrzymają rekomendację LGD „Równiny Wołomińskiej” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 31 lipca 2015r.
APLIKOWANIE w Segmencie II
Wnioski będą składane on-line. Na stronie
Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015r.
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2015/2016 – Segment II,
Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. (do godz. 16.00)
Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje kandydata do Programu,w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r.
Dokumenty należy składać:
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz
Szczegółowe informacje na stronie internetowej
informacje pochodzą ze strony www.lgdrw.pl

Kontakt

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej
ul.Warszawska 4
05-240 Tłuszcz
tel. 662 329 278
biuro@lgdrowninywolominskiej.pl