Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z terenu gminy Błażowa

organizator:

Fundacja Generator Inspiracji

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 24.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z terenu gminy Błażowa

Stypendia na I rok studiów dla studentów z terenu gminy Błażowa

Fundacja Generator Inspiracji zaprasza tegorocznych maturzystów z terenu gminy Błażowa
do skorzystania z Programu Stypendiów Pomostowych. Program ma ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów. Roczne stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy.

Celem Programu Stypendiów Pomostowych jest wsparcie młodzieży ze wsi i miast w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Stypendium tworzy możliwość uzdolnionej młodzieży z tych środowisk przekroczenia często najważniejszego progu w ich życiu, czyli podjęciu decyzji o rozpoczęciu studiów. Decyzji, która będzie miała wpływ na całe ich dalsze życie zawodowe, społeczne i osobiste. W ubiegłej edycji Programu udało się spełnienić marzenia o studiowaniu i lepszym życiu 5 młodym ludziom.

Aby ubiegać się o stypendium w XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych musisz:

 • być maturzystą z 2012 roku,
 • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską państwową uczelnię wyższą,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam,
 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 • Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne,
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów )
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6.
 • W ten sposób wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów sumuje się i uzyskuje się łączną liczbę punktów, która stanowi podstawę oceny poziomu egzaminu maturalnego kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

Po uzyskaniu rekomendacji należy wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 17 sierpnia 2012 roku, a następnie złożyć wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Fundacji do 24 sierpnia 2012 roku.

Wymagane dokumenty do Stypendiów , jak i bliższe informacje o Programie posiada:
Koordynator Programu w Fundacji Monika Kozdraś – Grzesik tel. 695 614 195  m.grzesik@fgi.org.pl

Informacje pochodzą ze strony www.fpdim.org

 

Kontakt

Fundacja Generator Inspiracji
ul. Futoma 168
36-030 Błażowa
tel. 695 614 195
biuro@fgi.org.pl
www.fpdim.org