Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Słubic

organizator:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.08.2013

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Słubic

Jeśli:

 • mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
 • dochód Twojej rodziny jest niski (wysokość dochodu pozwalająca na ubieganie się o stypendium pomostowe podawana jest w momencie ogłaszania kolejnej edycji Programu),

a ponadto:

 • jesteś zdolny i ambitny,
 • zdałeś maturę z dobrym wynikiem w roku, kiedy ogłoszono Program,
 • chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,
 • dostałeś się na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie (realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na dowolnej państwowej uczelni w Polsce;

możesz ubiegać się o stypendium przyznawane w ramach Programu Stypendiów Pomostowych zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są w czterech segmentach:

 • Maturzyści pochodzący z rodziny byłego pracownika ppgr składają wnioski w segmencie IA.
 • Maturzyści, którzy w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej uczestniczyli w III etapie olimpiad przedmiotowych – segment IB.
 • Obecni lub byli wychowankowie rodzin zastępczych lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)- segment IC.
 • Maturzyści posiadających rekomendację jednej z pozarządowych organizacji lokalnych współpracujących z Programem – segment II. (segment obsługiwany przez FCP)

Stypendium wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

 • być maturzystą z 2013 roku,
 • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych    w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską państwową uczelnię wyższą,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców z województwa lubuskiego,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1120 zł netto, lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • zdać dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – mieć przynajmniej 105 pkt na egzaminie maturalnym ( Algorytm obliczania liczby punktów: http://www.stypendia-pomostowe.pl/algorytm_XII )

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:

 • posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum), która współfinansuje stypendia z własnych środków. Liczba udzielanych rekomendacji zależy od możliwości organizacji.


1. NAJPIERW MUSISZ UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ FUNDACJI NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.

ABY UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ Fundacji na rzecz Collegium Polonicum:

 • należy do 31.07.2013r. do g. 15:00 dostarczyć (osobiście lub pocztą) do siedziby Fundacji (ul. Kościuszki 1, biblioteka CP I piętro) wniosek o udzielenie rekomendacji wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości oraz oświadczeniem o sytuacji finansowej rodziny (wysokość dochodów oraz ilość członków rodziny).

Do 5.08.2013r. Fundacja powoła komisję ds udzielenia rekomendacji i opublikuje listę 5 osób, które taką rekomendację otrzymają. Ranking rekomendowanych osób zostanie stworzony na podstawie osiągniętego wyniku egzaminu maturalnego, a w drugiej kolejności wysokości dochodów rodziny. Rekomendowane osoby będą mogły wypełnić formularz online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

2. PO OTRZYMANIU REKOMENDACJI MOŻNA WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE:
Formularze online będą aktywne od 1 lipca 2013r do 13 sierpnia 2013r. – https://fep.home.pl/wnioski/

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2013/2014 – Segment II, następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2013 r.,
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej. (informacja drogą elektroniczną o otrzymanej rekomendacji)

Termin składania wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013r.

3. PRZYNIEŚ (doślij) WYDRUKOWANY FORMULARZ WRAZ Z WYMIENIONYMI WYŻEJ DOKUMENTAMI

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (oprócz dokumentu potwierdzającego otrzymanie rekomendacji) złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013r. (liczy się data stempla pocztowego).

Informacje pochodzą ze strony www.fundacjacp.org

Kontakt

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel. 95 759 23 89
m.wankiewicz@fundacjacp.org
www.fundacjacp.org