Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z powiatu tczewskiego

organizator:

Fundacja Pokolenia

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 02.08.2015

Stypendia na I rok studiów dla studentów z powiatu tczewskiego

Fundacja Pokolenia, jako lokalna organizacja rekomendująca, zaprasza do składania wniosków o udzielenie rekomendacji w kolejnym konkursie Stypendiów Pomostowych!

O wsparcie w łącznej wysokości 5 000 złotych mogą ubiegać się studenci i studentki pierwszego roku studiów.

Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów.

Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora). Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka. W związku ze wzrostem płacy minimalnej podniesiony został próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe i wynosić będzie 1225 zł netto, lub 1400 zł netto (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.) jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2014 r. zmianie uległa także wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego i wynosi 239,08 zł dla 1 ha przeliczeniowego.

Adresaci i Adresatki Programu zgłaszają się do lokalnej organizacji pozarządowej (Fundacji Pokolenia) wypełniając wstępny wniosek.
Po jego weryfikacji mastępuje posiedzenie komisji, która wybiera wnioski do rekomendacji. Do 12 sierpnia wszyscy rekoemndowani do stypendium dostaną informację.

Na wnioski czekamy do 2 sierpnia!

POBIERZ WNIOSEK z http://tnij.org/ndsp15 i wypełniony prześlij na adres stypendium@fundacjapokolenia.pl

Stypendium wynosić będzie 5.000 zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Partnerami Programu i fundatorami stypendiów w II segmencie obok Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja 91 pozarządowych organizacji lokalnych, wśród których znalazła się także Fundacja Pokolenia.

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Fundacja Pokolenia
ul. Obrońców Westerplatte 6
83-110 Tczew
tel. 58 352 45 46
stypendium@fundacjapokolenia.pl
www.fundacjapokolenia.pl