Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z powiatu suskiego

organizator:

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z powiatu suskiego

Stypendia na I rok studiów dla studentów z powiatu suskiego

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1. Muszą być maturzystami 2012 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku.

2. Muszą pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

5. Muszą zostać przyjęci na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,

6. PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ Lokalnej Komisji Stypendialnej przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

Procedura składania wniosku:

Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Lokalna Komisja Stypendialna przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w odpowiedzi na e-mailowe prośby kierowane na adres: biuro@zielonalina.org.pl

Rekomendacje udzielane są w ciągu 3 dni roboczych, wyłącznie kandydatom będących mieszkańcami powiatu suskiego.

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia on-line wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i wpisują „Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia”.

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2012 roku.

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do biura Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona linia do dnia 24 sierpnia 2012 r do godz. 13:30.

Wnioski można dostarczać:

1). osobiście do biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:30 (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie, nad sklepem Rolmot )

2). przesłać pocztą (liczy się data wpłynięcia) na adres:

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

34-205 Stryszawa 263

Wyniki:

Złożone wnioski zostaną ocenione przez Lokalną Komisję Stypendialną przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia do dnia 31 sierpnia 2012r. Wyniki obrad Lokalnej Komisji Stypendialnej zostaną zamieszczone na stronie www.zielonalinia.org.pl do dnia 07 września 2012r.

Następnie 3 najlepsze wnioski zostaną przesłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi wraz z rekomendacją do otrzymania stypendium, celem ostatecznej oceny i przyznania stypendium.

Ostateczne decyzje ogólnopolskiej komisji stypendialnej Programu Stypendiów Pomostowych Segment II będą znane 1 października br. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej.

Informacje pochodzą ze strony www.zielonalinia.org.pl

Kontakt

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Stryszawa 263
34-205 Stryszawa

biuro@zielonalina.org.pl
www.zielonalinia.org.pl