Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne16
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Wielunia

organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Wielunia

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XI Edycji Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II), realizowanej przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości  przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, NBP, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademią Szkoleń i Kompetencji, a także Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2012r. ( maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w roku 2012 będą dyskwalifikowani ). Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie

następujące warunki:

 • muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego,
 • zamieszkują na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tyś. mieszkańców, co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach, nieprzekraczających 1050 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym wynik minimum 105 punktów ( liczbę punktów należy obliczyć samodzielnie w oparciu o Algorytm dołączony do Regulaminu ),
 • zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie,
 • posiadają rekomendację Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

Stypendium jest wypłacane w 10 ratach od października 2012r. do lipca 2013r. w wysokości 500zł każda, na indywidualne konta stypendystów.

UWAGA!!!!!

Kandydaci na stypendystów dokonują rejestracji internetowej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, gdzie od 2 lipca znajdują się wnioski aplikacyjne dla kandydatów, które będzie można złożyć najpóźniej do 17 sierpnia 2012r. Do systemu mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. W tym celu od 11 czerwca do 6 lipca 2012r. należy złożyć w Biurze Fundacji, pl. Kazimierza Wielkiego 2, pok. 201, 98-300 Wieluń ( osobiście lub drogą pocztową ) prawidłowo wypełniony Wniosek o uzyskanie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do uczestnictwa w PSP wraz z załącznikami.

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o rekomendację Fundacji oraz wszelkie informacje na temat Programu Stypendiów Pomostowych można znaleźć na stronie internetowej www.fundacja.wielun.pl, a także w siedzibie Fundacji – pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 201, tel. 43 843 79 32, e-mail: biuro@fundacja.wielun.pl

!!!! Po uzyskaniu rekomendacji Fundacji kandydat do stypendium pomostowego wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Ostateczny termin złożenia wniosku on-line upływa z dniem 17 sierpnia 2012r. Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012r. Następnie Fundacja sprawdza poprawność złożonych dokumentów i przesyła je do FEP w Łodzi. FEP w terminie do 1 października 2012r. ogłosi listę stypendystów.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.wielun.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
Pl. Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń


www.fundacja.wielun.pl