Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Torunia

organizator:

Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 24.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Torunia

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Torunia

Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego informuje, że w ramach programu „Dyplom z marzeń” przyzna w 2012 roku pięć stypendiów dla studentów I roku studiów.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2012 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a). posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XI edycji Programu,
b). mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców),
c). pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1050 zł1 lub 1200 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2012r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
d). osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Osoby spełniające warunki określone w regulaminie (www.stypendia-pomostowe.pl) w terminie do dnia 27 lipca 2012 roku proszone są o przesłanie na adres email Fundacji następujących danych:

– dochód rodziców
– algorytm liczby punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym
– informację o dostaniu się na studia

Osoby, które otrzymają rekomendację Fundacji Platon w terminie do dn. 24 sierpnia 2012 r. proszone są o złożenie pełnego zestawu dokumentów na adres:

Regina Krohn
87-100 Toruń
ul. Gałczyńskiego 55/20

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Również wszystkie zapytania proszę kierować do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacjaplaton.org

Kontakt

Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego
ul. Gałczyńskiego 55/20
87-100 Toruń

kontakt@fundacjaplaton.org
www.fundacjaplaton.org