Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Torunia

organizator:

Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 24.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Torunia

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Torunia

Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego informuje, że w ramach programu „Dyplom z marzeń” przyzna w 2012 roku pięć stypendiów dla studentów I roku studiów.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2012 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a). posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XI edycji Programu,
b). mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców),
c). pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1050 zł1 lub 1200 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2012r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
d). osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Osoby spełniające warunki określone w regulaminie (www.stypendia-pomostowe.pl) w terminie do dnia 27 lipca 2012 roku proszone są o przesłanie na adres email Fundacji następujących danych:

– dochód rodziców
– algorytm liczby punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym
– informację o dostaniu się na studia

Osoby, które otrzymają rekomendację Fundacji Platon w terminie do dn. 24 sierpnia 2012 r. proszone są o złożenie pełnego zestawu dokumentów na adres:

Regina Krohn
87-100 Toruń
ul. Gałczyńskiego 55/20

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Również wszystkie zapytania proszę kierować do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacjaplaton.org

Kontakt

Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego
ul. Gałczyńskiego 55/20
87-100 Toruń

kontakt@fundacjaplaton.org
www.fundacjaplaton.org