Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Skomlina

organizator:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 03.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Skomlina

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej już po raz szósty przyjęło zaproszenie do udziału w programie „Stypendia pomostowe”, który ma na celu umożliwienie zdolnej młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na podjęcie studiów. Stowarzyszenie cieszy się, że po raz kolejny możemy spełnić marzenia ambitnej młodzieży o zdobyciu wyższego wykształcenia.
Udział w programie XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych (Segment II) stwarza młodym ludziom warunki do osobistego rozwoju, tworzenia kapitału społecznego i budowania postaw obywatelskich od czego niewątpliwie zależy powodzenie w dorosłym życiu.

Podobnie jak w latach ubiegłych w II segmencie partnerami programu i fundatorami stypendiów obok Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski i Fundacja Wspomagania Wsi.

W ramach programu ufundowane zostaną dwa stypendia w wysokości 5.000 zł każde, wypłacane w 10 ratach od października 2012r. do lipca 2013r. po 500 zł miesięcznie na indywidualne konta stypendystów.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2012 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zostali przyjęci na pierwszy rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
 • mieszkają na terenie gminy Skomlin;
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej sie nie wyższym niż 1050 zł lub 1200 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2012r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105 (zgodnie z przeliczeniem wg odpowiedniego algorytmu);
 • posiadają rekomendację Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej.

Wnioski do ubiegania się o stypendium można pobrać w pok. nr 6 Urzędu Gminy
Skomlin a wszelkie informacje o programie można uzyskać pod numerem tel. 43 886-44-77
w. 16. Termin składania wniosków upływa 3 sierpnia 2012r.

Informacje pochodzą ze strony www.skomlin.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej
www.skomlin.pl