Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • naukowe18
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Skomlina

organizator:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 03.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Skomlina

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej już po raz szósty przyjęło zaproszenie do udziału w programie „Stypendia pomostowe”, który ma na celu umożliwienie zdolnej młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na podjęcie studiów. Stowarzyszenie cieszy się, że po raz kolejny możemy spełnić marzenia ambitnej młodzieży o zdobyciu wyższego wykształcenia.
Udział w programie XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych (Segment II) stwarza młodym ludziom warunki do osobistego rozwoju, tworzenia kapitału społecznego i budowania postaw obywatelskich od czego niewątpliwie zależy powodzenie w dorosłym życiu.

Podobnie jak w latach ubiegłych w II segmencie partnerami programu i fundatorami stypendiów obok Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski i Fundacja Wspomagania Wsi.

W ramach programu ufundowane zostaną dwa stypendia w wysokości 5.000 zł każde, wypłacane w 10 ratach od października 2012r. do lipca 2013r. po 500 zł miesięcznie na indywidualne konta stypendystów.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2012 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zostali przyjęci na pierwszy rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
 • mieszkają na terenie gminy Skomlin;
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej sie nie wyższym niż 1050 zł lub 1200 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2012r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105 (zgodnie z przeliczeniem wg odpowiedniego algorytmu);
 • posiadają rekomendację Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej.

Wnioski do ubiegania się o stypendium można pobrać w pok. nr 6 Urzędu Gminy
Skomlin a wszelkie informacje o programie można uzyskać pod numerem tel. 43 886-44-77
w. 16. Termin składania wniosków upływa 3 sierpnia 2012r.

Informacje pochodzą ze strony www.skomlin.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej
www.skomlin.pl