Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Raby Wyżnej

organizator:

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO w Rabie Wyżnej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Raby Wyżnej

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO w Rabie Wyżnej ogłasza VI edycję Programu Stypendiów Pomostowych.

W roku akademickim 2012/2013 Stowarzyszenie planuje przyznać 5 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Program skierowany jest do maturzystów, którzy spełniają następujące warunki:

 • pochodzą z Gminy Raba Wyżna,
 • dochód rodziny wynosi w przeliczeniu na osobę nie więcej niż 1050 zł lub 1200 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2012r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • są zdolni i ambitni,
 • osiągnęli dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów należy obliczyć samemu, stosując algorytm.
 • chcą kontynuować naukę na wyższej uczelni,
 • dostali się na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie (realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na dowolnej państwowej uczelni w Polsce;
 • posiadają rekomendację Stowarzyszenia Oświatowego ECHO w Rabie Wyżnej.

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO po raz szósty bierze udział w Programie Stypendiów Pomostowych organizowanym i administrowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Stowarzyszenie Oświatowe ECHO uczestniczy w Programie w ramach II segmentu.

Każdy, kto zechce ubiegać się o  stypendium powinien zapoznać się z programem, wypełnić na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi II segment : www.fep.lodz.pl lub www.stypendia-pomostowe.pl wniosek on-line. Formularze wniosku są aktywne od 2 lipca 2012 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy:

 • zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – segment II,
 • następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:
 1. zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 2. dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów rodziny w czerwcu 2012 r.,
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 4. dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2012 r. Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć do Stowarzyszenia Oświatowego ECHO w Rabie Wyżnej. w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Ważne terminy:

 • W dniach 18,20 i 25 lipca 2012r.w godzinach od 14:00 do 15:00 w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej członkowie Stowarzyszenia będą udzielać rekomendacji,
 • W dniach 17, 20 i 22 sierpnia 2012 będą przyjmować wypełnione wnioski. (to samo miejsce i godziny).

Informacje pochodzą ze strony www.rabawyzna.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO w Rabie Wyżnej
Raba Wyżna 65
34-721 Raba Wyżna


www.rabawyzna.pl