Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe70
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Niska

organizator:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 24.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Niska

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

 • być maturzystą z 2012 roku,
 • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:

 • posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, która współfinansuje stypendia z własnych środków.
 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w roku 2012 udzieli 10 rekomendacji.

Wnioski należy składać on-line www.stypendia-pomostowe.pl/. Formularze będą aktywne od 2 lipca 2012 r. do 17 sierpnia 2012 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line nalezy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – segment II, następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

•    kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
•    zaświadczenie o przyjęciu na studia,
•    dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2012 r.,
•    dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2012 r.

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego).
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pod nr telefonu 15 841 13 31.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

1. Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
5. W ten sposób wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i uzyskujemy łączną liczbę punktów, która stanowi podstawę oceny poziomu egzaminu maturalnego kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.


Informacje pochodzą ze strony www.powiat-nisko.pl

Kontakt

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
ul. Rzeszowska 42
37-400 Nisko
tel. 158411331
styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl
www.powiat-nisko.pl / www.stypendia-pomostowe.pl