Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne21
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Iławy

organizator:

Stowarzyszenie "Przystań"

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Iławy

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFwP) i Fundację im. Stefana Batorego (FB) oraz pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Przystań”, ogłasza nabór wniosków o stypendium w ramach programu Stypendia Pomostowe.

Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast (do 20.000 mieszkańców) w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2012 roku z gminy Lubawa oraz miasta i gminy Kisielice, którzy:

 • posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XI edycji Programu czyli np. Stowarzyszenia „Przystań”;
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców);
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1 050,00 zł lub 1 200,00 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2012 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium znajdą Państwo na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl.

Roczne stypendium wynosi 5 000,00 zł i wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych, od października do lipca, w wysokości 500,00 zł każda. Termin składania wniosków upływa w sierpniu bieżącego roku. Wszystkie warunki określone są szczegółowo w Regulaminie, który jest do pobrania w dziale << Stypendia / Formularze >> lub na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl.

Wnioski o stypendium należy składać on-line.

Formularze będą aktywne do 17 sierpnia 2012 roku – na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl

Termin składania zgłoszonych on-line wniosków w Stowarzyszeniu „Przystań”  upływa 24 sierpnia 2012 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.przystan.ilawa.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Przystań"
ul. Chełmińska 1
14-200 Iława


www.przystan.ilawa.pl