Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie11
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne13
 • socjalne4
 • inne4
 • sportowe5
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Dębna

organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Dębna

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno pragnie poinformować tegorocznych maturzystów o możliwości składania wniosków aplikacyjnych o stypendium w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych współfinansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundację Wspomagania Wsi, Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno.

Stowarzyszenie informuje, że kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu mogą starać się o stypendium w kwocie 5000 złotych, ale muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1. Muszą być maturzystami z 2012 roku
2. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1050 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1200 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców).
4. Osiągnęli na egzaminie maturalnym wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.
5. Zostanie przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej.
6. PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ naszej organizacji. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.
7. Dodatkowo kandydat na stypendystę aplikujący do naszej organizacji zobowiązany jest do wypełnienia listu motywacyjnego (jest to warunek uzyskania rekomendacji naszej organizacji)

Z zasadami składania wniosków można zapoznać się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowdebno.pl zakładka stypendia–Program Stypendiów Pomostowych 2012 oraz na stronie Program Stypendiów Pomostowych www.stypendia-pomostowe.pl zakładka www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html

Wnioski o przyznanie stypendium można składać od 5 lipca 2012r. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno – Dębno 200.

Informacje pochodzą ze strony www.stowdebno.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno
37-305 Dębno 200
37-305 Dębno 200


www.stowdebno.pl