Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Człuchowa

organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 12.07.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Człuchowa

Absolwenci szkół średnich 2012 mogą ubiegać się o tzw. ”stypendium pomostowe” dla studentów pierwszego roku państwowych szkół wyższych. Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy.

Osoby zainteresowane stypendiami winny zapoznać się z regulaminem stypendiów umieszczonym na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dot. stypendiów segment II.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w siedzibie SWRPC w terminie do 12 lipca – czwartek (uwaga – termin nieprzekraczalny!!!) świadectwa maturalnego, zaświadczenia o przyjęciu na studia, zaświadczenia o dochodach celem oceny dokumentów przez Komisję Stypendialną rekomendującą kandydata, której posiedzenie odbędzie się 13 lipca.

Lista osób zarekomendowanych zostanie wywieszona w siedzibie SWRPC tego samego dnia, po godz.12.30. Po zarekomendowaniu kandydat wypełnia umieszczony na stronie FEP KWESTIONARIUSZ umieszczając w nim rekomendację Stowarzyszenia.

Po wypełnieniu kwestionariusza wysyła go on-line do FEP w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca, drukuje go i dostarcza do 19 lipca do siedziby SWRPC, które przesyła wersję drukowaną kwestionariusza wraz z pisemną rekomendacją do Łodzi. FEP zawiadamia zarekomendowanego kandydata o terminach wypłat stypendiów.

Warunki i terminy przyznawania stypendiów naukowych i specjalnych na rok szkolny 2012/13 dla uczniów pozostają bez zmian. Stowarzyszenie przyznaje także stypendia specjalne dla studentów – przyznawanie stypendiów naukowych dla studentów zostało zawieszone z powodu braku środków.

Informacje pochodzą ze strony stowarzyszenie.czluchow.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 5
Człuchów

swrpc@free.ngo.pl
stowarzyszenie.czluchow.org.pl