Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci33
 • absolwenci6
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • sportowe19
 • inne8
 • socjalne12
 • naukowe52
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa5
 • firma3
 • instytucja rządowa7
 • samorząd30
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Człuchowa

organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 12.07.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Człuchowa

Absolwenci szkół średnich 2012 mogą ubiegać się o tzw. ”stypendium pomostowe” dla studentów pierwszego roku państwowych szkół wyższych. Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy.

Osoby zainteresowane stypendiami winny zapoznać się z regulaminem stypendiów umieszczonym na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dot. stypendiów segment II.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w siedzibie SWRPC w terminie do 12 lipca – czwartek (uwaga – termin nieprzekraczalny!!!) świadectwa maturalnego, zaświadczenia o przyjęciu na studia, zaświadczenia o dochodach celem oceny dokumentów przez Komisję Stypendialną rekomendującą kandydata, której posiedzenie odbędzie się 13 lipca.

Lista osób zarekomendowanych zostanie wywieszona w siedzibie SWRPC tego samego dnia, po godz.12.30. Po zarekomendowaniu kandydat wypełnia umieszczony na stronie FEP KWESTIONARIUSZ umieszczając w nim rekomendację Stowarzyszenia.

Po wypełnieniu kwestionariusza wysyła go on-line do FEP w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca, drukuje go i dostarcza do 19 lipca do siedziby SWRPC, które przesyła wersję drukowaną kwestionariusza wraz z pisemną rekomendacją do Łodzi. FEP zawiadamia zarekomendowanego kandydata o terminach wypłat stypendiów.

Warunki i terminy przyznawania stypendiów naukowych i specjalnych na rok szkolny 2012/13 dla uczniów pozostają bez zmian. Stowarzyszenie przyznaje także stypendia specjalne dla studentów – przyznawanie stypendiów naukowych dla studentów zostało zawieszone z powodu braku środków.

Informacje pochodzą ze strony stowarzyszenie.czluchow.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 5
Człuchów

swrpc@free.ngo.pl
stowarzyszenie.czluchow.org.pl