Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Człuchowa

organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 12.07.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Człuchowa

Absolwenci szkół średnich 2012 mogą ubiegać się o tzw. ”stypendium pomostowe” dla studentów pierwszego roku państwowych szkół wyższych. Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy.

Osoby zainteresowane stypendiami winny zapoznać się z regulaminem stypendiów umieszczonym na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dot. stypendiów segment II.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w siedzibie SWRPC w terminie do 12 lipca – czwartek (uwaga – termin nieprzekraczalny!!!) świadectwa maturalnego, zaświadczenia o przyjęciu na studia, zaświadczenia o dochodach celem oceny dokumentów przez Komisję Stypendialną rekomendującą kandydata, której posiedzenie odbędzie się 13 lipca.

Lista osób zarekomendowanych zostanie wywieszona w siedzibie SWRPC tego samego dnia, po godz.12.30. Po zarekomendowaniu kandydat wypełnia umieszczony na stronie FEP KWESTIONARIUSZ umieszczając w nim rekomendację Stowarzyszenia.

Po wypełnieniu kwestionariusza wysyła go on-line do FEP w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca, drukuje go i dostarcza do 19 lipca do siedziby SWRPC, które przesyła wersję drukowaną kwestionariusza wraz z pisemną rekomendacją do Łodzi. FEP zawiadamia zarekomendowanego kandydata o terminach wypłat stypendiów.

Warunki i terminy przyznawania stypendiów naukowych i specjalnych na rok szkolny 2012/13 dla uczniów pozostają bez zmian. Stowarzyszenie przyznaje także stypendia specjalne dla studentów – przyznawanie stypendiów naukowych dla studentów zostało zawieszone z powodu braku środków.

Informacje pochodzą ze strony stowarzyszenie.czluchow.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 5
Człuchów

swrpc@free.ngo.pl
stowarzyszenie.czluchow.org.pl