Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Człuchowa

organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 14.08.2013

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Człuchowa

Absolwenci szkół średnich 2013 mogą ubiegać się o tzw. ”stypendium pomostowe” dla studentów pierwszego roku państwowych szkół wyższych. Stypendium wynosi 500 zł. miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy. Stowarzyszenie przyznaje stypendia wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi .

1. Osoby zainteresowane stypendiami winny zapoznać się z Regulaminem stypendiów umieszczonym na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dot. stypendiów pomostowych segment II. Warunkiem otrzymania rekomendacji jest złożenie w siedzibie Stowarzyszenia ( Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5) w terminie od 20 lipca do 14 sierpnia br. – środa( uwaga – termin nieprzekraczalny!!!) w każdy wtorek lub czwartek w godz.10.30 – 12.30: świadectwa maturalnego, zaświadczenia o przyjęciu na studia , zaświadczenia o dochodach , obliczony algorytm, a także wypełniony i wydrukowany wniosek wysłany on-line do Fundacji ,oraz ew. zaświadczenie o niepełnosprawności celem oceny dokumentów przez Komisję Stypendialną SWRPC rekomendującą kandydata, której posiedzenie odbędzie się 22 sierpnia br. Lista osób zarekomendowanych wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa tego samego dnia, po godz.14.00 . FEP zawiadamia wybranego stypendystę o terminach wypłat stypendiów i zasadach otrzymywania go osobnym pismem lub mailem.

2. Osoby, których rodzice pracowali w byłych PGR co najmniej przez 2 lata mogą otrzymać stypendium pomostowe z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości wg Regulaminu umieszczonego w segmencie IA. Szczegółowe zasady otrzymywania stypendiów z tej listy ustalane są przez terenowe oddziały Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie należy uzyskiwać informacje.

3. Warunki otrzymania stypendiów naukowych i specjalnych pozostają bez zmian. Z Regulaminami przyznawania tych stypendiów można się zapoznać na stronie Starostwa lub Stowarzyszenia (stowarzyszenie.czluchow.org.pl ), gdzie znajdują się także druki wniosków. Osoby zainteresowane otrzymaniem któregoś z tych stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek (do pozyskania wyłącznie on-line)wraz z załącznikami w siedzibie Stowarzyszenia w terminie od 20 sierpnia do 12 września 2013 r. w każdy wtorek lub czwartek w godz.10.30 – 12.30. Organizatorzy proszą o ścisłe przestrzeganie kryteriów zamieszczonych w Regulaminach przyznawania stypendiów naukowych i specjalnych Powiatowego Funduszu Stypendialnego SWRPC.

Stowarzyszenie przyznaje także stypendia specjalne dla studentów – przyznawanie stypendiów naukowych dla studentów zostało zawieszone z powodu braku środków.

Informujemy, iż zmieniony został adres mailowy SWRPC, który podajemy zainteresowanym : stowarzyszenie@czluchow.org.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.stowarzyszenie.czluchow.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 5
Człuchów

stowarzyszenie@czluchow.org.pl
www.stowarzyszenie.czluchow.org.pl