Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • inne8
 • sportowe25
 • socjalne18
 • artystyczne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd50
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Bytowa

organizator:

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 23.08.2013

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Bytowa

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2013 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XII edycji Programu (listę organizacji znajdziesz tutaj),
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/,
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1120 zł lub 1280 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2013 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105. Algorytm obliczania liczby punktów znajdziesz tutaj.

APLIKOWANIE w segmencie II:

Należy zgłosić się do Fundacji „Parasol”, która znajduje się przy ul. Pochyłej 34 w Bytowie (tel.: 59 721 24 77) aby otrzymać rekomendację. Następnie należy złożyć wniosek on-line. Formularz znajdziesz tutaj.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line nalezy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2013/2014.

Termin składania wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013 r. o godzinie 16:00

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z załącznikami złożyć w siedzibie Fundacji „Parasol”, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013 r.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 59 721 24 77.

Informację pochodzą ze strony: www.fundacjaparasol.org

Kontakt

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol
ul. Pochyła 34
77-100 Bytów
tel. 59 721 24 77
biuro@fundacjaparasol.org
www.fundacjaparasol.org