Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Bytowa

organizator:

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 23.08.2013

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Bytowa

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2013 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XII edycji Programu (listę organizacji znajdziesz tutaj),
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/,
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1120 zł lub 1280 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2013 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105. Algorytm obliczania liczby punktów znajdziesz tutaj.

APLIKOWANIE w segmencie II:

Należy zgłosić się do Fundacji „Parasol”, która znajduje się przy ul. Pochyłej 34 w Bytowie (tel.: 59 721 24 77) aby otrzymać rekomendację. Następnie należy złożyć wniosek on-line. Formularz znajdziesz tutaj.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line nalezy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2013/2014.

Termin składania wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013 r. o godzinie 16:00

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z załącznikami złożyć w siedzibie Fundacji „Parasol”, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013 r.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 59 721 24 77.

Informację pochodzą ze strony: www.fundacjaparasol.org

Kontakt

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol
ul. Pochyła 34
77-100 Bytów
tel. 59 721 24 77
biuro@fundacjaparasol.org
www.fundacjaparasol.org