Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z miasta i gminy Węgorzewo

organizator:

FEP, PAFW, Mazurska Fundacja Edukacyjna BONUS PASTOR, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzew

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 28.07.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z miasta i gminy Węgorzewo

Mazurska Fundacja Edukacyjna BONUS PASTOR w Węgorzewie uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych w ramach akcji “Dyplom z marzeń”.

Jest to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, dzięki któremu 7 studentów z Miasta i Gminy Węgorzewo będzie miało możliwość pozyskania stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 500,00 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić łącznie wszystkie warunki regulaminu:

* napisać maturę w 2012 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku (maturzyści lat ubiegłych poprawiający maturę w 2012 roku będą dyskwalifikowani),
* zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską państwową uczelnię wyższą,
* być zameldowanym na terenie Miasta i Gminy Węgorzewo,
* pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050,00 zł netto lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód za czerwiec 2012),
* osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze (liczbę punktów oblicza sam kandydat stosując Algorytm),
* posiadać rekomendacje Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej BONUS PASTOR w Węgorzewie, które będą wydawane 28 lipca 2012 r. po rozpatrzeniu przez komisję wszystkich zgłoszonych wniosków.

Przed przystąpieniem do składania dokumentów należy zapoznać się z regulaminem i zasadami obliczania punktów wg algorytmu na stronie internetowej http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Dokumenty należy dostarczać do Marianny Putkowskiej, pracownika M-GBP Węgorzewo (Wypożyczalnia dla Dzieci) w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej pod adresem: 11-600 Węgorzewo, ul. Żeromskiego 2.

Więcej informacji o programie stypendialnym na stronach:
•    http://www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html
•    http://www.biblioteka.wegorzewo.pl

Informacje pochodzą ze strony www.pomostowe.wordpress.com

Kontakt

FEP, PAFW, Mazurska Fundacja Edukacyjna BONUS PASTOR, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzew
ul. Żeromskiego 2
11-600 Węgorzewo
87 4272561
mgbp@wp.pl styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl
www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html www.biblioteka.wegorzewo.pl