Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe78
 • inne11
 • sportowe28
 • artystyczne32
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z miasta i gminy Węgorzewo

organizator:

FEP, PAFW, Mazurska Fundacja Edukacyjna BONUS PASTOR, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzew

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 28.07.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z miasta i gminy Węgorzewo

Mazurska Fundacja Edukacyjna BONUS PASTOR w Węgorzewie uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych w ramach akcji “Dyplom z marzeń”.

Jest to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, dzięki któremu 7 studentów z Miasta i Gminy Węgorzewo będzie miało możliwość pozyskania stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 500,00 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić łącznie wszystkie warunki regulaminu:

* napisać maturę w 2012 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku (maturzyści lat ubiegłych poprawiający maturę w 2012 roku będą dyskwalifikowani),
* zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polską państwową uczelnię wyższą,
* być zameldowanym na terenie Miasta i Gminy Węgorzewo,
* pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050,00 zł netto lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód za czerwiec 2012),
* osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze (liczbę punktów oblicza sam kandydat stosując Algorytm),
* posiadać rekomendacje Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej BONUS PASTOR w Węgorzewie, które będą wydawane 28 lipca 2012 r. po rozpatrzeniu przez komisję wszystkich zgłoszonych wniosków.

Przed przystąpieniem do składania dokumentów należy zapoznać się z regulaminem i zasadami obliczania punktów wg algorytmu na stronie internetowej http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Dokumenty należy dostarczać do Marianny Putkowskiej, pracownika M-GBP Węgorzewo (Wypożyczalnia dla Dzieci) w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej pod adresem: 11-600 Węgorzewo, ul. Żeromskiego 2.

Więcej informacji o programie stypendialnym na stronach:
•    http://www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html
•    http://www.biblioteka.wegorzewo.pl

Informacje pochodzą ze strony www.pomostowe.wordpress.com

Kontakt

FEP, PAFW, Mazurska Fundacja Edukacyjna BONUS PASTOR, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzew
ul. Żeromskiego 2
11-600 Węgorzewo
87 4272561
mgbp@wp.pl styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl
www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html www.biblioteka.wegorzewo.pl