Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z miasta i gminy Sokółka

organizator:

FEP, PAFW, Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 24.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z miasta i gminy Sokółka

Stypendia dla studentów I roku z miasta i gminy Sokółka

Fundatorami stypendiów pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego i Funduszy Lokalnych. Wysokość stypendiów wynosi 5000 zł na rok, w tym ¼ kosztów pochodzi od Funduszu Lokalnego.

Zarząd Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków na stypendia pomostowe na I rok studiów. O stypendium pomostowe ubiegać się mogą stypendyści pobierający stypendium „Prymus” lub „Sokół” od Fundacji w roku szkolnym 2011/2012.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2012 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a). uczęszczali do szkół ponadgimnazjalnych objętych programem stypendialnym Fundacji SFL „Prymus” i „Sokół”,
b). mieszkają w mieście i gminie Sokółka,
c). pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1050 zł brutto lub 1200 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
d). osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105;
e). dostali się na studia dzienne, kończące się tytułem magistra

Zainteresowani ubieganiem się o stypendium powinni zgłosić swoja kandydaturę do Fundacji SFL w celu uzyskania nominacji do dnia 10 sierpnia 2012. Następnie  należy wypełnić formularz wniosku on-line na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl do dnia 17 sierpnia 2012.

Po wypełnieniu, wniosek i listę załączników należy wydrukować z systemu, podpisać i wraz z kompletem załączników złożyć w siedzibie Fundacji SFL, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012r.

Więcej Informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Fundacja SFL prowadzi Program Stypendialny „Sokół” The Puciłowski Foundation z Nowego Jorku, przeznaczony dla maturzystów i studentów wszystkich rodzajów studiów (dzienne i zaoczne).

Uwaga: Fundacja posiada środki finansowe na ufundowanie jednego stypendium pomostowego.

Informacje pochodzą ze strony www.sfl.org.pl

Kontakt

FEP, PAFW, Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny
Plac Kościuszki 9
16-100 Sokółka
tel. 85 711 57 00
fundacja@sfl.org.pl
www.sfl.org.pl www.stypendia-pomostowe.pl