Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe82
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Wisznice

organizator:

Stowarzyszenie Razem dla Wisznic

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 07.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Wisznice

Stowarzyszenie Razem dla Wisznic zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w kolejnej edycji programu Stypendiów Pomostowych. O udział w programie mogą się starać maturzyści zameldowani na terenie gminy Wisznice spełniający następujące kryteria:

 • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze po przeliczeniu wg. opisanego poniżej algorytmu,
 • wykazać się działalnością na rzecz lokalnej społeczności.

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”, która po analizie złożonych przez kandydatów dokumentów przyznaje rekomendacje.

Dokumentami niezbędnymi są:

 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie przyjęcia na I rok studiów
 • kopia świadectwa maturalnego
 • dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny (zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 7 sierpnia 2012 r. Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację Stowarzyszenia „Razem dla Wisznic” będą zobowiązani do zarejestrowania się w systemie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do dnia 17 sierpnia 2012 r.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

 • Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4.
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6.
 • W ten sposób wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów sumuje się i uzyskuje łączną liczbę punktów, która stanowi podstawę oceny poziomu egzaminu maturalnego kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

W roku akademickim 2012/2013 stypendium wynosić będzie 5000 zł i będzie wypłacane w 10 comiesięcznych ratach. Koordynatorem Programu Stypendialnego wyznaczonym przez Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic” jest Daniel Dragan (tel.: +48 501 608 624; e-mail: daniel.dragan@wisznice.pl).

Informacje pochodzą ze strony www.wisznice.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Razem dla Wisznic
ul. Wygoda 10A
21-580, Wygoda
tel. 501 608 624
daniel.dragan@wisznice.pl