Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne10
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Wejherowo

organizator:

Fundacja Dla Was

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 10.08.2015

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Wejherowo

O stypendia mogą się ubiegać maturzyści osiągajacy dobre wyniki w nauce, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych (dziennych) w polskich akademickich uczelniach publicznych, realizowanych w trybie licencjackim bądź jednolitym magisterskim, pochodzących ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach. Adresatami Programu są młodzi ludzie rekomendowani przez lokalne organizacje pozarządowe uczestniczące
w Programie.
O stypendia na dalsze lata studiów, stypendia językowe oraz staże i praktyki krajowe i zagraniczne mogą się ubiegać jedynie stypendyści pomostowi, którzy otrzymywali już stypendium na I roku studiów i nadal osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.
Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Fundacja Dla Was zamierza przyznać 3 maturzystom zamieszkującym gminę wiejską Wejherowo, stypendia na I rok studiów. Według założeń programu mają być to osoby, które zostały przyjęte na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, realizowane w trybie licencjackim, bądź jednolitym magisterskim.
Jeżeli jesteś maturzystą, który mieszka na terenie gminy wiejskiej Wejherowo, osiągnęłaś/osiągnąłeś dobre wyniki na maturze i właśnie wybierasz się na studia – ZGŁOŚ SIĘ!
KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
 • Posiadają rekomendację Fundacji Dla Was.
 • Są zameldowani na terenie gminy wiejskiej Wejherowo, co najmniej od 18 września 2014 roku.
 • Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225 zł lub 1400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 roku), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.
Wybór kandydatów, oprócz kryteriów określonych w Regulaminie Programu Stypendiów Pomostowych polega na ocenie kandydata poprzez:
Zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej, np. działalność woluntarystyczna.
Indywidualną rozmowę z kandydatem przeprowadzaną przez Fundację Dla Was i Komisję Stypendialną.
Procedura składania wniosku:
Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji
Rekomendacji udziela Fundacja Dla Was odpowiedzi na e-mailowe prośby kierowane na adres: kontakt@dlawas.org
Tytuł e-maila: Stypendia pomostowe
Prośbę o rekomendację należy złożyć do 10 sierpnia 2015 roku.
Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fudacji Dla Was otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 11 sierpnia 2015 roku.
Rekomendację uzyskają w pierwszej kolejności osoby pracujące w charakterze wolontariusza oraz biorące aktywny udział z życiu lokalnej społeczności.
Informacje pochodzą ze strony www.dlawas.org

Kontakt