Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne3
 • sportowe8
 • artystyczne19
 • socjalne9
 • naukowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma7
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Stryszawa i okolic

organizator:

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 17.08.2015

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Stryszawa i okolic

Nabór do Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016 PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów.

Zaproszeni są ambitni i zdolni maturzyści ze wsi i małych miast, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was 4 stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy zdolny i ambitny maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku 2015 i:
 • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu o algorytm);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (tylko powiat suski) potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
 • pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny wprzeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225 zł lub 1400 zł(dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymującesię orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznymstopniu niepełnosprawności;
 • a ponadto: uzyskał rekomendację Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU:
Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji Rekomendacji udziela Zarząd Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia w odpowiedzi na e-mailowe prośby kierowane na adres: biuro@zielonalina.org.pl lub monika.zawada@zielonalinia.org.pl Rekomendacje udzielane są w ciągu 3 dni roboczych, wyłącznie kandydatom będących mieszkańcami powiatu suskiego.
Wzór prośby o rekomendację: PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2014/2015. Imię i Nazwisko: ………………………………… Adres zamieszkania: ………………………………… Zameldowanie od: ……………………………… Nr TELEFONU: ………………………………… Nazwa ukończonej szkoły: ………………………………… Rok ukończenia szkoły: ………………………………… Miejscowość i data: …………………………………
Krok 2 – wypełnienie wniosku Kandydat wypełnia on-line wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych. W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i wpisują „Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia”. UWAGA!!! Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015 r. o godzinie 16:00 po tym terminie generator nie będzie aktywny.
Krok 3 – złożenie wniosku Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do biura Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona linia do dnia 24 sierpnia 2014 roku . Wnioski należy przesłać pocztą (liczy się data wpłynięcia) na adres: Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia Stryszawa 281 D 34-205 Stryszawa

WYNIKI: Złożone wnioski zostaną ocenione przez Lokalną Komisję Stypendialną przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia do dnia 1 września 2015 r. Wyniki obrad Lokalnej Komisji Stypendialnej zostaną zamieszczone na stronie www.zielonalinia.org.pl do dnia 13 września 2015 r. Następnie 4 najlepsze wnioski zostaną przesłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi wraz z rekomendacją do otrzymania stypendium, celem ostatecznej oceny i przyznania stypendium. Ostateczne decyzje ogólnopolskiej komisji stypendialnej Programu Stypendiów Pomostowych Segment II będą znane w październiku br. Wyniki opublikujemy na naszej stronie internetowej. Stypendia finansowane są przez: Lokalny Fundusz Stypendialny przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Kombinat Rolny Kietrz, Agencja Nieruchomości Rolnych.
informacje pochodzą ze srony www.zielonalinia.org.pl

Kontakt

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Stryszawa 281 D
34-205 Stryszawa
tel. 33 874 25 25
biuro@zielonalinia.org.pl