Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • socjalne17
 • naukowe70
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Międzychód

organizator:

Stowarzyszenia Nowy Międzychód

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 14.08.2013

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Międzychód

Aby ubiegać się o stypendium, należy:

• być maturzystą z 2013 roku,
• zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,
• pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1120 zł netto, lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód z czerwca 2013r.),
• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze obliczane wg. logarytmu opisanego w regulaminie,
• uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód.

W tym roku na mieszkańców gminy Międzychód czeka 5 stypendiów w wysokości 500 zł wypłacanych przez 10 miesięcy. Wnioski o stypendium należy składać on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2013 roku.

Termin złożenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013r (do godz.16.00). Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników ( świadectwo ukończenia szkoły średniej, dochód wszystkich członków rodziny za czerwiec 2013 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Międzychód, świadectwo maturalne i dokument potwierdzający przyjęcie na studia ) składa w salonie meblowym Best przy ul. 17 Stycznia 143 w Międzychodzie nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013r. Wnioski o przyznanie stypendiów opiniowane będą przez Lokalną Komisję Stypendialną działającą zgodnie z regulaminem.

Informacje pochodzą ze strony www.nowymiedzychod.pl

Kontakt

Stowarzyszenia Nowy Międzychód
ul. Kwiatowa 21
64-400 Międzychód
tel. 501 485 554
krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl