Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Gminy Łazy

organizator:

Stowarzyszeniae Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 24.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Gminy Łazy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Gminy Łazy

Komisja Stypendialna Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski ogłasza nabór wniosków stypendialnych dla studentów z Gminy Łazy ( w pierwszej kolejności z Chruszczobrodu )

Stowarzyszenie po raz 3-ci zgłosiło swój udział w konkursie „Dyplom z Marzeń” Programu Stypendia Pomostowe skierowanego do tegorocznych maturzystów. Autorem i fundatorem stypendiów jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności w partnerstwie z Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Koalicją lokalnych organizacji pozarządowych.

Aby otrzymać stypendium maturzyści muszą spełniać następujące kryteria:

 • mieszkać na terenach wiejskich lub w miastach (do 20tyś mieszkańców),
 • pochodzić z rodzin o dochodzie nie wyższym niż 1050 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 1200 zł gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
 • osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105 obliczoną zgodnie z algorytmem liczenia punktów zamieszczonym w regulaminie konkursu
 • zostać przyjętym na studia.

Największe szanse mają maturzyści, którzy zdają maturę rozszerzoną, ponieważ łatwiej mogą osiągnąć wymaganą liczbę punktów.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – segment II, następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2012 r.,
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.

Termin składania wniosków on-line upływa z dniem 17 sierpnia 2012 roku, natomiast wydrukowane wnioski wraz z załącznikami należy składać do 24 sierpnia 2012 roku.

Regulamin przyznawania stypendiów do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacje pochodzą ze strony http://e.lazy.pl

Kontakt

Stowarzyszeniae Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski
ul. Mickiewicza 113
42-450 Łazy Chruszczobród
tel. 32 6729826
martagrzesica@wp.pl / styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl