Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Gminy Łazy

organizator:

Stowarzyszeniae Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 24.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Gminy Łazy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Gminy Łazy

Komisja Stypendialna Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski ogłasza nabór wniosków stypendialnych dla studentów z Gminy Łazy ( w pierwszej kolejności z Chruszczobrodu )

Stowarzyszenie po raz 3-ci zgłosiło swój udział w konkursie „Dyplom z Marzeń” Programu Stypendia Pomostowe skierowanego do tegorocznych maturzystów. Autorem i fundatorem stypendiów jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności w partnerstwie z Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Koalicją lokalnych organizacji pozarządowych.

Aby otrzymać stypendium maturzyści muszą spełniać następujące kryteria:

 • mieszkać na terenach wiejskich lub w miastach (do 20tyś mieszkańców),
 • pochodzić z rodzin o dochodzie nie wyższym niż 1050 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 1200 zł gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
 • osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105 obliczoną zgodnie z algorytmem liczenia punktów zamieszczonym w regulaminie konkursu
 • zostać przyjętym na studia.

Największe szanse mają maturzyści, którzy zdają maturę rozszerzoną, ponieważ łatwiej mogą osiągnąć wymaganą liczbę punktów.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – segment II, następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2012 r.,
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.

Termin składania wniosków on-line upływa z dniem 17 sierpnia 2012 roku, natomiast wydrukowane wnioski wraz z załącznikami należy składać do 24 sierpnia 2012 roku.

Regulamin przyznawania stypendiów do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacje pochodzą ze strony http://e.lazy.pl

Kontakt

Stowarzyszeniae Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski
ul. Mickiewicza 113
42-450 Łazy Chruszczobród
tel. 32 6729826
martagrzesica@wp.pl / styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl