Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • socjalne9
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Iwkowa

organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 24.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Iwkowa

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Iwkowa w ramach programu Stypendia Pomostowe

W roku akademickim 2012/2013 o stypendium w wysokości 5.000,00 zł (po 500 zł miesięcznie) ubiegać się będą mogli tegoroczni maturzyści z terenu gminy Iwkowa, którzy spełnią następujące kryteria:

 • podejmą naukę na pierwszym roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1050 zł lub 1200 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105 (do wyliczenia punktacji służy algorytm, który stanowi załącznik do wniosku).
 • uzyskają rekomendację Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa.

Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium powinny:

1. Zapoznać się z szczegółami przyznawania stypendium
2. Wypełnić Wniosek o uzyskanie rekomendacji Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Do Wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2012 r.
 • kopię świadectwa dojrzałości [jak policzyć punkty z matury, można dowiedzieć się wykorzystując ALGORYTM],
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia

Termin osobistego składania wniosków o udzielenie rekomendacji do ubiegania się o stypendium wraz z załącznikami, w biurze Stowarzyszenia przy stadionie IVY Iwkowa, upływa 2 sierpnia 2012 roku tj. czwartek o godzinie 16-tej.

Po rozpatrzeniu wniosków (do 6 sierpnia 2012 r.) komisja ogłosi listę rankingową kandydatów, którym udziela rekomendacji. Jednocześnie osoby te uprawnione będą do złożenia wniosku o przyznanie stypendiów on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Po wypełnieniu aplikacji on-line (najpóźniej do 17 sierpnia 2012 r.) – kandydat będzie musiał wniosek wydrukować i w papierowej formie wraz z wszystkimi załącznikami (listę potrzebnych załączników, które ma zgromadzić, wygeneruje system) złożyć w biurze Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa (Komplet dokumentów z protokołem Komisji Stypendialnej przesłany zostanie do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi do 24 sierpnia 2012 r.)

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Informacje pochodzą ze strony www.iwkowa.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa
Iwkowa
32-861 Iwkowa
tel. 693 454 872
jasnos@op.pl
www.iwkowa.pl