Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci49
 • absolwenci16
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne16
 • artystyczne31
 • sportowe24
 • naukowe66
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • pomorskie4
 • śląskie8
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd46
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gmin: Łukta, Gietrzwałd, Miłomłyn, Morąg, Ostróda

organizator:

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 05.08.2013

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gmin: Łukta, Gietrzwałd, Miłomłyn, Morąg, Ostróda

Stypendia kierowane są do maturzystów, którzy spełnią wszystkie poniższe kryteria:

 • zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie,
 • mieszkają na terenie gmin: Łukta, Gietrzwałd, Miłomłyn, Morąg lub Ostróda (bez miasta),
 • pochodzą z rodzin o niskich dochodach (dochód netto na 1 osobę w rodzinie max 1120 zł netto lub 1280 zł netto – gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne),
 • osiągnięty na maturze wynik minimum 105 pkt. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne!
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 • Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie zdawanym na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 • Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i wpisujemy do wniosku.

Procedura przyznania stypendium:

 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta informuje tegorocznych maturzystów (MATURA 2013!!) o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.
 • Kandydaci składają do Fundacji Rozwoju Regionu Łukta wniosek o stypendium wraz z załącznikami – do 5 sierpnia 2013 r.
 • Kandydat do stypendium spełniający powyższe warunki wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013 r. o godz. 16:00. Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013 r.
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta do 30 sierpnia sprawdza prawidłowość złożonych dokumentów i przesyła je do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP).
 • FEP w terminie do 5 października ogłasza listę stypendystów.
 • FEP powiadamia pisemnie stypendystów o przyznaniu stypendiów.
 • Stypendium w wysokości 5.000 zł wypłacane jest w 10-ciu ratach miesięcznych po 500 zł każda od października do lipca.
 • Warunkiem  otrzymania stypendium jest:

w I semestrze – spełnieniem kryteriów określonych powyżej oraz przedłożenie FEP do 21 października zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów,

w II semestrze – przedłożenie FEP do 14 marca zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu I semestru.

Inne szczegółowe warunki przyznania stypendium określa Regulamin oraz umowa stypendialna.

Procedura otrzymania rekomendacji z Fundacji Rozwoju Regionu Łukta:

 • musisz spełniać powyższe kryteria;
 • złożyć do 5 sierpnia 2013 roku wniosek stypendialny do Fundacji (patrz dział: Dokumenty) dołączyć następujące załączniki: kserokopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia, dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2013 r. (patrz dział: Dokumenty)

Po otrzymaniu rekomendacji należy złożyć wniosek on-line. (patrz wyżej procedura przyznania stypendium).

Informacje pochodzą ze strony www.frrl.org.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta


www.frrl.org.pl