Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
 • artystyczne37
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Dubiecka i okolic

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 17.08.2015

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Dubiecka i okolic

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej jest jedną z pozarządowych organizacji lokalnych biorących udział w realizacji Programu Stypendiów Pomostowych, przyznawanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU i Fundacją Wspomagania Wsi.
W roku akademickim 2015/2016 roczne stypendium pomostowe dla studentów I roku będzie wynosiło 5000 zł (500 zł. miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy).
Aby ubiegać się o stypendium (w terminie do 17 sierpnia 2015 r.), musisz:
 • uzyskać rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej,
 • być maturzystą z 2015 roku,
 • uzyskać decyzję przyjęcia w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
 • mieszkać na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia,
 • pochodzić z rodziny, w której dochód na osobę (wyliczony z czerwca 2015 r.) nie przekracza 1225 zł netto, lub 1400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności; Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2014 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 239,08 zł. (x liczba ha. przeliczeniowych)
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów należy obliczyć, stosując algorytm:
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.
JEŚLI ZDAWAŁEŚ MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ – sprawdź Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na maturze międzynarodowej.
WSZYSTKIE TE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ŁĄCZNIE
Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej powinni przygotować dokumenty:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu 2015 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej
Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji TPZD, Kandydat do stypendium spełniający wszystkie warunki, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie TPZD.
Informacja pochodzą ze strony www.tpzd.dubiecko.com.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej
ul. Krasickiego 3a
Dubiecko
tel. 16 65 11 451 lub 888 044 164

www.tpzd.dubiecko.com.pl