Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci33
 • absolwenci6
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne12
 • naukowe52
 • artystyczne25
 • sportowe19
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa5
 • firma3
 • instytucja rządowa7
 • samorząd30
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Dolnego Śląska

organizator:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 24.07.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Dolnego Śląska

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Dolnego Śląska

Stypendia pomostowe skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin w roku 2012, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców), dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra oraz posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendia pomostowe mają pomóc świeżo upieczonym studentom, pochodzącym z niezamożnych rodzin, przetrwać najtrudniejszy, pierwszy rok studiowania.

W roku akademickim 2012/2013 każde stypendium wyniesie 5000 zł rocznie (500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego 2012/2013).

KONKURS WNIOSKÓW O UDZIELENIE REKOMENDACJI

Aplikowanie o stypendium jest dwuetapowe. Przypominamy, że od ubiegłego roku kandydaci na stypendystów (niezależnie od segmentu, w którym będą aplikować) nie wypełniają wniosków papierowych, lecz dokonują rejestracji internetowej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Do systemu on-line będą mogli logować się wyłącznie kandydaci posiadający rekomendację organizacji lokalnej. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

Rekomendacja zostanie udzielona 7 osobom spełniającym warunki Regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych i poniższe kryteria.

Wnioskujący o udzielenie rekomendacji muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE poniższe warunki:

1. Muszą być maturzystami 2012 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2012 roku będą dyskwalifikowani.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1050 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1200 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. są zameldowani w województwie dolnośląskim, na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku będą dyskwalifikować wniosek.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE (ale na obydwu poziomach!) i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty i tę sumę wpisuje do wniosku.

5. Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE.

Wniosek wyślij pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do 31 lipca 2012 roku na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław.

Do Wniosku należy dołączyć:

 • wypełnione Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
 • Zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych
 • dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2012 r. (listę dokumentów znajdziesz na drugiej stronie „Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej”),
 • kopię świadectwa dojrzałości (jak policzyć punkty z matury, dowiesz się wykorzystując ALGORYTM),
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Lista osób, które uzyskały rekomendację, upoważniającą do wypełnienia wniosku o stypendium pomostowe na stronie www.stypendia-pomostowe.pl zostanie opublikowana w dniu 10 sierpnia 2012.

Po uzyskaniu rekomendacji należy wypełnić wniosek on-line w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2012 roku, a następnie wydrukowany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami złożyć w siedzibie Fundacji Edukacji Międzynarodowej do dnia 24 sierpnia 2012 roku.

Informacje pochodzą ze strony http://fem.org.pl

Kontakt

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
ul. Zielińskiego 38
53-534 Wrocław
tel. 71 782 26 27
styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl / biuro@fem.org.pl
www.fem.org.pl