Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Cieszyna

organizator:

Macierz Ziemi Cieszyńskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 24.08.2015

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Cieszyna

Kandydatami do stypendiów dla studentów mogą być tegoroczni absolwenci, którzy:
– uczęszczali do szkół ponadgimnazjalnych objętych programem stypendialnym MZC
– osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90
– mieszkają na wsi lub w miastach do 20 000 mieszkańców
– pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (dochód netto 1225 zł* na osobę)
( *1400zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności)
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Funduszu podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie starać się obejmować pomocą również studentów mieszkających w Cieszynie (nie objętych stypendiami PSP) oraz utrzymać stypendia dla uczniów klas maturalnych mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców, tj. nie objętych możliwością uzyskania stypendium z funduszy unijnych. Stypendia te, fundowane w całości  przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości 1800zł  na rok dla studentów I roku oraz 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych)  mogą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta w wysokości 2700zł na rok.
Macierz Ziemi Cieszyńskiej prosi o zgłaszanie kandydatów w terminie do 24 sierpnia br., z podziałem na:
a). tegorocznych  maturzystów,  którzy spełnią warunki PSP (min. 90 punktów za pisemny egzamin maturalny + próg dochodowy) – bez limitu ilości kandydatów ze szkoły,
b). tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP,
c). przyszłorocznych maturzystów mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,
d). uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie muszą spełniać ww. kryteriów, a mogą się starać o uzyskanie nagrody specjalnej,
e). tegorocznych lub ubiegłorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta
Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ( wnioski i oświadczenie do pobrania ) zamieszczone są na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2015/16, zamieszczony jest na stronie internetowej:
www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line  będą na stronie Fundacji od 01 lipca 2015r.) ; adres e-mail  fep@ fep.lodz.pl ;  tel. 42 6325991
Informacje pochodzą ze strony www.macierz.cieszyn.pl

Kontakt

Macierz Ziemi Cieszyńskiej
www.macierz.cieszyn.pl