Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Brzózy Królewskiej

organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Brzózy Królewskiej

Stypendia na I rok studiów dla studentów z Brzózy Królewskiej

W związku z tym, Stowarzyszenie prosi przyszłych studentów pierwszego roku, którzy chcą uczestniczyć w programie o zgłaszanie się do naszej organizacji (wiadomości email, kontakt osobisty z członkami stowarzyszenia). Wysokość stypendium wynosi 5000 zł dla każdego stypendysty.

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1. Muszą być maturzystami 2012 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1050 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1200 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z terenu Brzózy Królewskiej.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE, ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też, kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

6. Uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszania Rozwoju Wsi Brzóza Królewska.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Termin składania wniosków on-line upływa 17 sierpnia 2012 roku, a termin składania w siedzibie organizacji lokalnej wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami 24 sierpnia 2012 roku.

Informacje pochodzą ze strony http://www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska
Brzóza Królewska 1066
37-307 Brzóza Królewska

stowarzyszenie@brzozakrolewska.pl
www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl