Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • naukowe98
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów – Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

organizator:

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 17.08.2015

Stypendia na I rok studiów dla studentów – Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Aby ubiegać się o stypendium musisz:
 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
 • Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm (poniżej)
 • posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu – w przypadku powiatu niżańskiego rekomendacji udziela: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
 • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 • Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.
Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II) powinni złożyć:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (wykaz organizacji lokalnych biorących udział w bieżącej edycji Programu dostępny będzie w czerwcu 2015).
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych.
 1. Uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki zgłaszają bezpośrednio do Organizacji Lokalnej swoje kandydatury do ubiegania się o stypendium.
 2. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, Kandydat do stypendium spełniający warunki, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godziny 16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 roku.
 3. Organizacje Lokalne w terminie do 1 września 2015 sprawdzą prawidłowość złożonych dokumentów i prześlą je do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej.
 4. Komisja Stypendialna w FEP rozpatruje wnioski stypendialne odrębnie dla każdej Organizacji Lokalnej.
 5. FEP w terminie do 5 października 2015 roku ogłosi listę stypendystów.
Wszelkie potrzebne informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej pod linkiem:
Informacje pochodzą ze strony www.lgdnisko.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej
ul. Rzeszowska 42
37-400 Nisko


www.lgdnisko.pl