Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci66
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe83
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów oraz uczniów z Ziemi Cieszyńskiej

organizator:

FEP, PAFW, Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego, Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńsk

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów oraz uczniów z Ziemi Cieszyńskiej

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych i pomostowych na rok szkolny 2012/13.

Równocześnie informujemy, że Macierz Ziemi Cieszyńskiej ponownie złożyła wniosek do Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie się do programu pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta z 1800zł do 5000zł/ rok, ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium w II roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, kandydatami do stypendiów dla studentów mogą być tegoroczni absolwenci, którzy:

* uczęszczali do szkół ponadgimnazjalnych objętych programem stypendialnym MZC,
* osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105,
* mieszkają na wsi lub w miastach do 20 000 mieszkańców,
* pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (dochód netto 1050 zł* na osobę).

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Funduszu podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie starać się obejmować pomocą również studentów mieszkających w Cieszynie oraz utrzymać stypendia dla uczniów klas maturalnych mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców, tj. nie objętych możliwością uzyskania stypendium z funduszy unijnych. Stypendia te, fundowane w całości  przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości 1800zł  na rok dla studentów I roku oraz 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści mogą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta w wysokości 2700zł na rok.

W związku z takim układem proponowanych stypendiów wnioski należy składać w terminie do 10 sierpnia br., z podziałem na:

* tegorocznych maturzystów, którzy spełnią warunki PSP (min. 105 punktów za pisemny egzamin maturalny + próg dochodowy) – bez limitu ilości kandydatów ze szkoły,
* tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP,
* przyszłorocznych maturzystów mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatur ze szkoły,
* uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie spełniają ww. kryteriów, ale którzy mogą się starać o uzyskanie nagrody specjalnej,
* tegorocznych lub ubiegłorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta

*1200zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej zamieszczone są na naszej stronie internetowej: www. macierz.cieszyn.pl lub do pobrania poniżej.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2012/13, zamieszczony jest na stronach internetowych:
www.stypendia-pomostowe.pl, www.fep.lodz.pl

Informacje pochodzą ze strony http://macierz.cieszyn.pl/

LINKI:

Kontakt

FEP, PAFW, Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego, Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńsk
ul. Górna 16/4
43-400 Cieszyn
608503973
macierz@onet.pl
www.macierz.cieszyn.pl