Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe4
 • socjalne4
 • artystyczne17
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla mieszkańców gminy Liniewo

organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.07.2015

Stypendia na I rok studiów dla mieszkańców gminy Liniewo

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin po raz kolejny zostało zakwalifikowane do Programu Stypendiów Pomostowych w ramach akcji Dyplom z marzeń” współfinansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, administrowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.
W ramach programu 3 tegorocznych maturzystów może otrzymać stypendium na pierwszy rok studiów w kwocie 5000,00 złotych, płatne po 500,00 złotych przez 10 miesięcy.
Aby ubiegać się o stypendium powinieneś spełniać następujące warunki:
Aby ubiegać się o stypendium w XIII edycji programu (2014/2015) musisz:
 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
 • być mieszkańcem Gminy Liniewo
 • posiadać rekomendację organizacji lokalnej, o którą możesz m.in. ubiegać się w Stowarzyszenia Rozwoju i promocji Wsi Wysin
Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wniosek o przyznanie stypendium pomostowego wraz z załącznikiem Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta, dołącz do tego kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz), opisz swój udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności, angażowanie się w działalność grup młodzieżowych, czy organizacji pozarządowych.
Wnioski o przyznanie stypendium  należy składać do 31 lipca 2015 r do Elżbiety Licznerskiej, Wysin, ul. Polna 1 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 695670998)
Informacje udzielane będą telefonicznie 0695670998 lub mailowo liczek poczta.onet.pl
NALEŻY ZAPOZNANAĆ SIĘ Z REGULAMINEM!
informacje pochodzą ze strony www.liniewo.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin
ul. Polna 1
Wysin