Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla mieszkańców gminy Gać

organizator:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Gać

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 24.08.2015

Stypendia na I rok studiów dla mieszkańców gminy Gać

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać przystąpiło do XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Tegoroczni maturzyści zamieszkujący teren gminy Gać, mają szansę na uzyskanie stypendium w wysokości 5000,00 złotych – wypłacanych po 500,00 miesięcznie

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.  Formularze są aktywne od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć do biura stowarzyszenia (budynek gminy Gać, pokój nr 10) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00.

TERMINARZ – do pobrania

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

•    ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 r. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2015 roku będą dyskwalifikowani.

•    zostać przyjęty/-a na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich -wykaz uczelni do pobrania

•    mieszkać na terenach wiejskich lub miastach (do 20 tys. mieszkańców). Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

•    pochodzić z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225 zł lub 1400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, (Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2014 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego i wynosi 239,08 zł. z ha przeliczeniowego miesięcznie)

•    osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest  na stronie:

www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/

posiadać rekomendację NASZEJ ORGANIZACJI,

Co należy uczynić aby uzyskać rekomendację naszej organizacji?

Stowarzyszenie pragnie pomagać i promować młodzież która spełnia następujące kryteria:

– może pochwalić się pracą społeczną na rzecz lokalnej społeczności (mile widziany wolontariat),

-deklaruje pomoc w promocji organizacji oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz naszej miejscowości,

– cechuje się wysoką kulturą osobistą i nieposzlakowaną opinią.

Aby uzyskać taką rekomendację wypełnij i przynieś do nas (budynek gminy Gać, pokój nr 10), w terminie 27-31lipca 2015r.:

LIST MOTYWACYJNY do wniosku  w Programie „Stypendia Pomostowe edycja XIV – 2015/2016”

oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego wynik maturalny

oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia

UWAGA – KSEROKOPIE dokumentów potwierdza nasza organizacja


Odpowiedzi na pytania czy wątpliwości, dotyczące stypendiów na I rok studiów, uzyskasz dzwoniąc pod numer:

Telefon: 42 632 59 91, 42 631 95 58

DOKUMENTY JAKIE MUSISZ SOBIE PRZYGOTOWAĆ:

kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),

kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,

dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),

dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej – Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać

informacje pochodzą ze strony www.przedszkola.gac.pl

Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Gać
Gać
37-207, Gać
+48 16 64114 29