Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • sportowe27
 • artystyczne31
 • naukowe74
 • inne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla mieszkańców gminy Dąbie

organizator:

Fundacja Alicji

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 17.08.2015

Stypendia na I rok studiów dla mieszkańców gminy Dąbie

Fundacja Alicji uczestniczy w realizacji XIV edycji programu Stypendiów Pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Współfinansujemy stypendia na pierwszy rok studiów dla młodych zdolnych osób pochodzących z małych miejscowości i z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Stypendium wynosi 5000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Aby ubiegać się o stypendium, musisz:
– ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
– zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
– pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców na terenie powiatu krośnieńskiego (woj. lubuskie). Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie, a dodatkowo wymagana jest rekomendacja Fundacji Alicji.
1.    NAJPIERW MUSISZ UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ FUNDACJI ALICJI.
Aby uzyskać rekomendację Fundacji Alicji:
należy do 31.07.2015 r. do g. 18:00 dostarczyć (osobiście – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym/mailowym lub pocztą tradycyjną) do siedziby Fundacji (Gronów, ul. Główna 20, 66-615 Dąbie) wniosek o udzielenie rekomendacji wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości oraz oświadczeniem o sytuacji finansowej rodziny (wysokość dochodów oraz ilość członków rodziny).
Do 05.08.2015r. Fundacja powoła komisję ds. udzielenia rekomendacji i opublikuje listę 5 osób, które taką rekomendację otrzymają. Ranking rekomendowanych osób zostanie stworzony na podstawie osiągniętego wyniku egzaminu maturalnego, a w drugiej kolejności wysokości dochodów rodziny. Rekomendowane osoby będą mogły wypełnić formularz online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
2. PO OTRZYMANIU REKOMENDACJI MOŻESZ WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE:
Formularze online będą aktywne od 1 lipca 2015r. do 17 sierpnia 2015r. – wniosek online
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z REGULAMINEM, a następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:
– kserokopię świadectwa dojrzałości,
– zaświadczenie o przyjęciu na studia,
– dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015 r.,
– dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (informacja drogą elektroniczną o otrzymanej rekomendacji)
Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00

3. PRZYNIEŚ (DOŚLIJ) NAM WYDRUKOWANY FORMULARZ WRAZ Z WYMIENIONYMI WYŻEJ DOKUMENTAMI
Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (oprócz dokumentu potwierdzającego otrzymanie rekomendacji) złożyć w siedzibie Fundacji Alicji (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo), w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r.
Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi 05.10.2015 r.

Pytania należy kierować do Fundacji Alicji:
Sylwia Kostrzewa, fundacja_alicji@op.pl, tel. 532 114 643
informacje pochodzą ze strony www.gronow.pl

Kontakt

Fundacja Alicji
Gronów, ul. Główna 20
66-615 Dąbie
tel. 532 114 643
fundacja_alicji@op.pl