Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla mieszkańców gmin Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.

organizator:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność"

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 17.08.2015

Stypendia na I rok studiów dla mieszkańców gmin Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.

W roku akademickim 2015/2016 organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.

 

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.  Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00.

 

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

• ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 r. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2015 roku będą dyskwalifikowani.

• zostać przyjęty/-a na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,

• mieszkać na terenach wiejskich lub miastach (do 20 tys. mieszkańców). Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

• pochodzić z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225 zł lub 1400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

• osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest  na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/

• posiadać rekomendację NASZEJ ORGANIZACJI.

 

Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.

 

Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami właściwymi dla Programu Stypendiów Pomostowych.

Więcej informacji w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu e-mail – lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com oraz pod nr tel.: 16 621 90 65

 

Pomocne linki:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/ – link na główną stronę

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/ – link na stronę do obliczania algorytmu

 

Informacje pochodzą ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

Kontakt

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność"
ul. T. Kościuszki 26
37-500 Jarosław
tel. 16 621 90 65
lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com