Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla absolwentów szkół średnich z regionu Pierzchnica

organizator:

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 16.08.2011

Stypendia na I rok studiów dla absolwentów szkół średnich z regionu Pierzchnica

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICA w X edycji Programu Stypendiów Pomostowych zadeklarowała przyznanie 6 stypendiów w II segmencie Programu.

W tym roku zmienia się forma aplikowania o stypendium. Kandydaci na stypendystów (niezależnie od segmentu, w którym będą aplikować) nie wypełniają wniosków papierowych, które następnie składają w siedzibach organizacji lokalnych, lecz dokonują rejestracji internetowej na stronie stypendia-pomostowe.pl. W tym celu 1 lipca na stronie stypendia-pomostowe.pl pojawią się wnioski aplikacyjne dla kandydatów PSP, które będzie można złożyć najpóźniej do 16 sierpnia 2011r.

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1.      Muszą być maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2011 roku będą dyskwalifikowani.

2.      Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 970 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1109 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3.      Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku są niestety dyskwalifikowane.

4.      Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej stypendia-pomostowe.pl. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

5.      Dostanie się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie stypendia-pomostowe.pl po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też, kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

6.      PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

Osoby, które spełniają wszystkie kryteria dostępu, mogą się się do biura FRRP celem uzyskania REKOMENDACJI.

Po wypełnieniu aplikacji on-line – najpoźniej do 16 sierpnia – kandydat będzie musiał wniosek wydrukować i w papierowej formie wraz z wszystkimi załącznikami (listę potrzebnych załączników, które ma zgromadzić, wygeneruje system) złożyć w siedzibie FRRP: Pierzchnica ul. Szkolna 28. 

Informacje pochodzą ze strony frrp.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
ul. Szkolna 28
26-015 Pierzchnica
Tel:(041) 353 81 67
frrpierzchnica@republika.pl
www.frrp.pl