Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla absolwentów szkół średnich z obszaru Kurpiowszczyzny

organizator:

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 01.08.2011

Stypendia na I rok studiów dla absolwentów szkół średnich z obszaru Kurpiowszczyzny

Ruszyła kolejna edycja Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2011/2012.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademią Szkoleń i Kompetencji, Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

OGŁASZA X edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Są maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2011 roku będą dyskwalifikowani;

2. Mieszkają na terenie jednej z gmin wchodzących w skład Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;

3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 970,00zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1109,00zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (oświadczenie dostępne na stronie Stowarzyszenia).

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm(dostępny na stronie Stowarzyszenia). Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;

5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowy na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie www.stypendia-pomostowe.pl po 01.07.2011r.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2011/2012 rekomenduje 7 maturzystów do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5000,00zł. Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów.

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:

1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;

2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2011r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”).

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 1sierpnia 2011r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Informacje pochodzą ze strony kurpsierazem.eu

Kontakt

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"
ul. Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
tel: 517-479-418
kurpsierazem@wp.pl
www.kurpsierazem.eu