Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów – Biłgoraj

organizator:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.07.2014

Stypendia na I rok studiów – Biłgoraj

Celem Programu Stypendiów Pomostowych jest wsparcie młodzieży ze wsi i miast w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Stypendium tworzy możliwość uzdolnionej młodzieży z tych środowisk przekroczenia często najważniejszego progu w ich życiu, czyli podjęciu decyzji o rozpoczęciu studiów. Decyzji, która będzie miała wpływ na całe ich dalsze życie zawodowe, społeczne i osobiste.
Program ma ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów. Roczne stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy.
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej dofinansowuje stypendium w 25%. Pozostałe 75% pokrywa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego.
Aby ubiegać się o stypendium w XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych maturzysta musi spełnić łacznie następujące kryteria:
– ukończyć szkołę w 2014 roku,
– zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,
– mieszkają  na  terenach  wiejskich  lub  w  miastach  do  20  tys.  mieszkańców potwierdzone zameldowaniem.  Okres  zameldowania  nie  może  być  krótszy  niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
– pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym ni 1176 zł lub 1344 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2014r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm (Regulamin do pobrania na dole strony).
Należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i wraz załącznikami dostarczyć do Fundacji FLZB.
Termin składania wniosków w siedzibie Fundacji FLZB upływa 31 lipca 2014r.
Informacje pochodzą ze strony www.flzb.lbl.pl

Kontakt

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Tadeusza Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 48 77
flzb@lbl.pl
www.flzb.lbl.pl