Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów – Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal

organizator:

Fundacja Wrota Wielkopolski

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 18.08.2014

Stypendia na I rok studiów – Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z terenu gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal, którzy w 2014r. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

W roku akademickim 2014/2015 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000,00zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.

Kto może zostać stypendystą?

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1.   Muszą być maturzystami 2014 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2014 roku będą dyskwalifikowani.

2.   Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1176 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1344 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3.   Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku są niestety dyskwalifikowane.

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z terenu gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal, którzy w 2014r. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

4.   Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

5.   Dostanie się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też, kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

6.   PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ Lokalnej Komisji Stypendialnej przy Fundacji Wrota Wielkopolski. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

Procedura składania wniosku:

Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Lokalna Komisja Stypendialna przy Fundacji Wrota Wielkopolski w odpowiedzi na e-mailowe prośby kierowane na adres: leader@wrotawielkopolski.org.pl

Prośbę o rekomendację należy złożyć do 1 sierpnia 2014 roku.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fudacji Wrota Wielkopolski otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 4 sierpnia 2014.

Wzór prośby o rekomendację:
——————

PROŚBA  O  UDZIELENIE   REKOMENDACJI  Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2014/2015.
Imię i Nazwisko:                …………………………………
Adres zamieszkania:         …………………………………
Telefon kontaktowy       …………………………………..
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły:     …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
(obliczyć zgodnie z algorytmem umieszczonym u dołu strony)
Oświadczam, że spełniam kryterium dochodowe, oraz pozostałe warunki wymagane regulaminem Programu.

——————-
Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia on-line do 18 sierpnia 2014r. wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i wpisują „Fundacja Wrota Wielkopolski”.

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do biura Fundacja Wrota Wielkopolski do dnia 22 sierpnia 2014r.

Wnioski można dostarczać:

1/osobiście do biura Fundacji
2/przesłać pocztą (liczy się data wpłynięcia) na adres:

Fundacja Wrota Wielkopolski
Rynek 21, 63-604 Baranów

Informacje pochodzą ze strony www.wrotawielkopolski.org.pl

Kontakt

Fundacja Wrota Wielkopolski
Rynek 21
63-604 Baranów


www.wrotawielkopolski.org.pl