Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci17
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe25
 • sportowe5
 • artystyczne13
 • socjalne4
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów (2011/2012) dla absolwentów szkół średnich z powiatu olkuskiego

organizator:

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 12.08.2011

Stypendia na I rok studiów (2011/2012) dla absolwentów szkół średnich z powiatu olkuskiego

Stypendia realizowane będą przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Finansowanie programu odbywa się częściowo ze środków Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stypendia będą wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie wszystkie warunki regulaminu:

1. Są maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych, poprawiający matury w 2011 roku, będą dyskwalifikowani.

2. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach, które nie przekroczą 970 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1.109 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Zamieszkują na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku, dyskwalifikują kandydata.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane pisemnie, ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6, a następnie sumuje wszystkie punkty.

5. Dostanie się na dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowo na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu, sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

6. Posiadają rekomendację naszego Stowarzyszenia. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

7. Wypełnią kwestionariusz zamieszczony na stronie Stowarzyszenia i dostarczą go do siedziby Stowarzyszenia do dnia 12.08.2011 r. listownie lub osobiście na adres: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, 32-300 Olkusz.

Bliższe informacje można będzie znaleźć po dniu 1 lipca na stronie www.stypendia-pomostowe.pl oraz pod nr telefonu 604 551 420 (w godzinach wieczornych).

Informacje pochodzą ze strony www.rsm.olkusz.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12
32-300 Olkusz


www.rsm.olkusz.pl