Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci56
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe28
 • naukowe71
 • artystyczne33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie9
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie7
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów (2011/2012) dla absolwentów szkół średnich z okolic Dubiecka

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 16.08.2011

Stypendia na I rok studiów (2011/2012) dla absolwentów szkół średnich z okolic Dubiecka

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej jest jedną z 84 pozarządowych organizacji lokalnych biorących udział w realizacji Programu Stypendiów Pomostowych, przyznawanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.

W roku akademickim 2011/2012 stypendium wynosić będzie 5.000 zł i zostanie
wypłacone w 10 miesięcznych ratach.

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

 • Muszą być maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2011 roku będą dyskwalifikowani.
 • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 970 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1109 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Ważne są dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2011 r. Ponadto, zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 października 2010 r. zmianie uległa także wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego i będzie wynosić 159 zł.
 • Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jakiekolwiek przemeldowania z miasta na wieś, tuż przed złożeniem wniosku są niestety dyskwalifikowane.
 • Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE, ale na obydwu poziomach i mnoży je przez 0.4 (poziom podstawowy) lub 0.6 (poziom rozszerzony), a następnie sumuje wszystkie punkty.
 • Zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Kandydat może także samodzielnie dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.
 • PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ organizacji lokalnej, w tym przypadku Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane. Dlatego ważne jest aby przed uruchomieniem aplikacji on-line i wypełnianiem wniosku na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl., uzyskać rekomendację TPZD.

Po wypełnieniu aplikacji on-line – najpóźniej do 16 sierpnia – kandydat będzie musiał wniosek wydrukować, podpisać i w papierowej formie wraz z wszystkimi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) złożyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, ul. Krasickiego 3 w Dubiecku.

Organizatorzy proszą zapoznać się z wszystkimi dokumentami właściwymi dla SEGMENTU II, X edycji Programu Stypendiów Pomostowych, które dostępne są na stronie internetowej Programu:
www.stypendia-pomostowe.pl
Telefon kontaktowy: 016 65 11 451 lub 888 044 164

Informacje pochodzą ze strony www.tpzd.republika.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej
ul. Krasickiego 3
37-750 Dubiecko

tpzd@op.pl
www.tpzd.republika.pl