Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • artystyczne17
 • naukowe39
 • inne10
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów (2011/2012) dla absolwentów szkół średnich – gmina Zagnańsk

organizator:

Stowarzyszenie Nowych Możliwości

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 12.08.2011

Stypendia na I rok studiów (2011/2012) dla absolwentów szkół średnich – gmina Zagnańsk

Prezes Stowarzyszenia Nowych Możliwości Robert Kaszuba ogłasza nabór wniosków na kolejną edycję Programu Stypendialnego, realizowanego na terenie gminy Zagnańsk w ramach II segmentu Programu Stypendiów Pomostowych.

Stowarzyszenie Nowych Możliwości z siedzibą w miejscowości Umer już po raz piąty jest realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych na terenie gminy Zagnańsk. Program Stypendialny adresowany jest do zdolnej młodzieży, mieszkającej na terenie gminy Zagnańsk i pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Program Stypendiów Pomostowych ułatwi zdobywanie wykształcenia, będzie formował postawę nakierowaną na pogłębianie wiedzy wśród młodzieży, ale także przyczyni się do wyławiania wśród uczestników talentów. Stowarzyszenie Nowych Możliwości, prowadząc Program Stypendialny, wierzy, że w niezaprzeczalny sposób pomoże młodzieży i ulży ich rodzicom, jednocześnie przyczyniając się do popularyzacji dobrego nauczania i pośrednio do rozpropagowania idei działań Stowarzyszenia oraz integracji społeczności lokalnej. Roczne stypendium wynosi 5 000,00 zł  i wypłacane będzie w 10 równych ratach miesięcznych po 500,00 zł każda od października 2011 r. do lipca 2012 r. Kandydat spełniający warunki, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Termin składania wniosku on-line upływa 16 sierpnia 2011r.

Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Stowarzyszenia Nowych Możliwości.

Uwaga!!! Przed złożeniem wniosku on-line kandydat do dnia 12.08.2011 składa kompletny wniosek w wersji papierowej wraz z oryginalnymi załącznikami do siedziby Stowarzyszenia w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 84a, pok.218, codziennie w godzinach między 08.00-16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonów: 513 028 853, 41/389 49 29. Na podstawie złożonego wniosku kandydat uzyska do dnia 15 sierpnia 2011 r rekomendację od Stowarzyszenia.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2011 roku i którzy spełniają warunki określone w regulaminie programu stypendialnego tj.:

 • uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych objętych programem stypendialnym Organizacji Lokalnej,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców),
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 970 zł lub 1109 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105.

O ilości przyznanych stypendiów pomostowych dla młodzieży mieszkającej na terenie gminy Zagnańsk zadecyduje komisja stypendialna powołana dla II segmentu stypendiów pomostowych.

Informacje pochodzą ze strony
www.zagnansk.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Nowych Możliwości
ul. Umer 10A
26-050 Zagnańsk