Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci41
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd27
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok dla studentów z okolic Piwnicznej

organizator:

Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych Kokuszka

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 13.07.2012

Stypendia na I rok dla studentów z okolic Piwnicznej

Stypendia pomostowe 2012/2013

O stypendia pomostowe można ubiegać się, jeśli:

 • jesteś maturzystą z 2012 roku,
 • chcesz kontynuować naukę na dowolnej państwowej uczelni wyższej w Polsce
 • mieszkasz na terenie Gminy Piwniczna,
 • dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 1.050 zł netto (lub 1.200 zł netto jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne),
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

1. Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
5. W ten sposób wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i uzyskujemy łączną liczbę punktów, która stanowi podstawę oceny poziomu egzaminu maturalnego kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

Stypendium wynosić będzie 5.000 zł i zostanie wypłacone w 10 miesięcznych ratach.

Regulamin
przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013

Jeśli spełniasz powyższe warunki zgłoś swoją kandydaturę – napisz na adres e-mailowy: sitkokuszka@gmail.com, a zostanie przesłany odpowiedni formularz.

Termin składania ZGŁOSZEŃ 13.07.2012
Zgłoszenia przyjmowane są mailownie w formacie pdf.
Adres: sitkokuszka@gmail.com

Gdy uzyskasz naszą REKOMENDACJĘ będziesz mieć czas do 17 sierpnia aby wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z listą załączników będziesz musiał przekazać Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych Kokuszka w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.sitkokuszka.blogspot.com

Kontakt

Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych Kokuszka
ul. Kokuszka 22
33-350 Kokuszka

sitkokuszka@gmail.com
www.sitkokuszka.blogspot.com