Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia muzyczne w ramach Agrafki Muzycznej w Zelowie

organizator:

Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 10.05.2010

Stypendia muzyczne w ramach Agrafki Muzycznej w Zelowie

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” ogłasza nabór wniosków do konkursu stypendialnego Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej. Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej to prestiżowy program stypendialny Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, jedyny tego rodzaju w Polsce, który  istnieje od 2001 roku. W bieżącym roku  organizowana jest jego dziewiąta edycja. Program ma na celu pomoc w kształceniu młodych i zdolnych muzyków, poprzez wsparcie materialne i nowatorskie  formy edukacyjne  dotychczas im nieznane, a które pozwalają poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia. Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” – jest nominatorem.

Etap I – nabór kandydatów

Kandydaci do stypendium przesyłają pocztą lub dostarczają osobiście wypełnione formularze wniosków aplikacyjnych do dnia 10 maja 2010 roku (liczy się data wpłynięcia wniosku) pod adresem: Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów.

Etap II – przesłuchania kandydatów
W dniach 29 i 30 maja 2010 r. Fundacja J&S Pro Bono Poloniae zorganizuje eliminacje do programu stypendialnego, które odbędą się w Zespole Szkół Muzycznych I stopnia im. S. Moniuszki, ul. Kawęczyńska 23/25 w Warszawie. Każdy kandydat przygotowuje do zaprezentowania ok. 10 minutowy program, który zostanie oceniony przez Komisje Eksperckie złożone z wybitnych muzyków. Każdemu z przesłuchiwanych kandydatów wystawione zostaną oceny punktowe w skali od 0 do 25 punktów.

● Program Stypendialny Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej jest skierowany tylko i wyłącznie do uczniów szkół muzycznych II stopnia (z wyłączeniem uczniów ostatniej klasy szkoły muzycznej).
● W programie nie mogą wziąć udziału uczniowie grający na organach /klawesynach.
● Nominowani do stypendium kandydaci mają obowiązek przyjechać z własnym akompaniatorem lub bez!
Repertuar przesłuchań jest dowolny i proponowany przez kandydata. Łączny czas trwania zaproponowanych utworów nie może przekraczać 10 minut, Komisja może dokonać wyboru utworów.
● Fundacja J&S Pro Bono Poloniae nie zwraca kosztów podróży

Etap III – posiedzenie Komisji Stypendialnej Programu Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej. Komisja dokona wyboru stypendystów na podstawie punktacji z przesłuchań, a także jakości wniosków nominacyjnych.

Szczegóły nt. programu można znaleźć na stronie programu: www.agrafkamuzyczna.pl

W programie mogą wziąć udział uczniowie Szkół Muzycznych II stopnia znajdujących się w: Zduńskiej Woli, Pabianicach, Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu.

Informacje pochodzą ze strony www.sdrazem.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM
ul. Żeromskiego 23
97-425 Zelów