Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci47
 • absolwenci17
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe17
 • inne4
 • sportowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd38
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia muzyczne w ramach Agrafki Muzycznej w Zelowie

organizator:

Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM

Rodzaj:
muzyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 10.05.2010

Stypendia muzyczne w ramach Agrafki Muzycznej w Zelowie

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” ogłasza nabór wniosków do konkursu stypendialnego Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej. Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej to prestiżowy program stypendialny Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, jedyny tego rodzaju w Polsce, który  istnieje od 2001 roku. W bieżącym roku  organizowana jest jego dziewiąta edycja. Program ma na celu pomoc w kształceniu młodych i zdolnych muzyków, poprzez wsparcie materialne i nowatorskie  formy edukacyjne  dotychczas im nieznane, a które pozwalają poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia. Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” – jest nominatorem.

Etap I – nabór kandydatów

Kandydaci do stypendium przesyłają pocztą lub dostarczają osobiście wypełnione formularze wniosków aplikacyjnych do dnia 10 maja 2010 roku (liczy się data wpłynięcia wniosku) pod adresem: Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów.

Etap II – przesłuchania kandydatów
W dniach 29 i 30 maja 2010 r. Fundacja J&S Pro Bono Poloniae zorganizuje eliminacje do programu stypendialnego, które odbędą się w Zespole Szkół Muzycznych I stopnia im. S. Moniuszki, ul. Kawęczyńska 23/25 w Warszawie. Każdy kandydat przygotowuje do zaprezentowania ok. 10 minutowy program, który zostanie oceniony przez Komisje Eksperckie złożone z wybitnych muzyków. Każdemu z przesłuchiwanych kandydatów wystawione zostaną oceny punktowe w skali od 0 do 25 punktów.

● Program Stypendialny Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej jest skierowany tylko i wyłącznie do uczniów szkół muzycznych II stopnia (z wyłączeniem uczniów ostatniej klasy szkoły muzycznej).
● W programie nie mogą wziąć udziału uczniowie grający na organach /klawesynach.
● Nominowani do stypendium kandydaci mają obowiązek przyjechać z własnym akompaniatorem lub bez!
Repertuar przesłuchań jest dowolny i proponowany przez kandydata. Łączny czas trwania zaproponowanych utworów nie może przekraczać 10 minut, Komisja może dokonać wyboru utworów.
● Fundacja J&S Pro Bono Poloniae nie zwraca kosztów podróży

Etap III – posiedzenie Komisji Stypendialnej Programu Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej. Komisja dokona wyboru stypendystów na podstawie punktacji z przesłuchań, a także jakości wniosków nominacyjnych.

Szczegóły nt. programu można znaleźć na stronie programu: www.agrafkamuzyczna.pl

W programie mogą wziąć udział uczniowie Szkół Muzycznych II stopnia znajdujących się w: Zduńskiej Woli, Pabianicach, Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu.

Informacje pochodzą ze strony www.sdrazem.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM
ul. Żeromskiego 23
97-425 Zelów