Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci67
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni60
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • inne4
 • sportowe47
 • naukowe22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia motywacyjne Rady Powiatu dla studentów

organizator:

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.10.2010

Stypendia motywacyjne Rady Powiatu dla studentów

Do końca października studenci zameldowani na terenie powiatu bełchatowskiego mogą składać w starostwie wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego Rady Powiatu. W tym roku do rozdysponowania jest 30 tysięcy złotych.

To stypendium jest formą jednorazowego nagradzania szczególnie uzdolnionych studentów, mających stałe miejsce zameldowania na terenie naszego powiatu. Stypendystą może zostać student, który spełnia następujące warunki: w okresie trwania roku akademickiego nie ukończył 26 lat, zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów i do 30 września uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy wymagane do zaliczenia roku. Bardzo ważna jest też średnia ocen z egzaminów i określonych przez radę wydziału przedmiotów kończących się zaliczeniem, by ubiegać się o pieniądze trzeba mieć ją na poziomie: 4,85 w skali 5 – stopniowej lub 5,30 w skali 6-stopniowej.

Co ważne: kandydatami do tego stypendium mogą zostać studenci wszystkich typów publicznych i niepublicznych uczelni. Każdy, kto chciałby wnioskować o pieniądze do 31 października zobowiązany jest do złożenia w urzędzie kompletu dokumentów: wniosek o przyznanie stypendium i kserokopię dowodu osobistego.

Informacje pochodzą ze strony www.ebelchatow.com.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów